Na návštěvě v hospicu Dobrého Pastýře

Na 2012114204-budova-hospice-3samý závěr školního roku navštívily žákyně třídy 3.B oboru sociální činnost hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Zařízení poskytuje péči klientům, kteří jsou v poslední fázi nevyléčitelné nemoci (nejčastěji onkologické onemocnění), nabízí mobilní hospicovou péči, zdravotně sociální služby, sociální poradenství a má i půjčovnu kompenzačních pomůcek. Žákyně si nejdříve vyslechly informace o daném zařízení (vznik, účel, kapacita, financování, …), zhlédly dokument o klientovi, který v hospicu strávil poslední měsíce svého života a poté si prohlédly  pokoje, knihovnu, denní stacionář, kapli, místnost posledního rozloučení a zahradu.

(Pokračování textu…)

Exkurze Přibyšice a paddleboard na Konopišti

V út1466491718650erý 21. června vyrazila skupina odvážných žáků ze 1. ZT na kolech na exkurzi na bioplynovou stanici a skládku Přibyšice. Zajímavou prohlídku s odborným výkladem si někteří žáci zpestřili možností vidět celý objekt z vrcholu osmnáctimetrové fermentační věže. Při zpáteční cestě si žáci i jejich doprovod vyzkoušeli plavbu na paddleboardech a kajaku na Konopišťském rybníku. (Pokračování textu…)

Sportovně turistický kurz

20DSC00908. 6. – 22. 6. 2016 vyrazily třídy 2. ZT, 3. A a 3. B na sportovně turistický kurz do Soběšína. Bydleli jsme v Masarykově táboře YMCA – Soběšín.

Na tábořišti jsme si vyzkoušeli různé sportovní aktivity – volejbal, baseball, ping-pong, plavbu na lodičkách, orientaci v terénu a práci s buzolou. A v úterý jsme vyrazili na turistický výlet na Český Šternberk, který jsme zakončili prohlídkou hradu a kávou na hradním nádvoří. (Pokračování textu…)

Muzeum Podblanicka a zámecký park Vlašim

ŽJpegáci 2.A v úterý 21. června navštívili město Vlašim. Nejprve shlédli stálé expozice Muzea Podblanicka v zámku a poté se seznámili s naučnou stezkou zámeckého parku. O průvodcovství parkem se skvěle postarali Pavel Čečák a Denisa Žigová. Provedli nás méně známými zákoutími parku a doplnili mnoha zajímavostmi. Příjemným zakončením bylo posezení v cukrárně.

(Pokračování textu…)

Poděkování za spolupráci při zajišťování odborné praxe

Studenti naší škole v průběhu školního roku vykonávali odbornou praxi v mnoha organizacích i zařízeních. Pod dohledem zkušených zaměstnanců získávají cenné zkušenosti z praxe, čímž si doplňují poznatky získané ve škole.

Všem organizacím, zařízením i úřadům, které v letošním školním roce umožnily našim studentům odbornou praxi, děkujeme a těšíme se na další spolupráci.   

Památník Lidice

VIMG_5807 pondělí  20.6. navštívili žáci druhých ročníků (2. A, 2. B, 2. ZA) památné místo našich dějin Lidice. Měli jsme na programu prohlídku lidického muzea, povídání o Lidicích ve vzdělávacím středisku a na závěr procházku s výkladem po bývalých Lidicích. Exkurze jistě splnila svůj účel, když si žáci připomněli přímo na místě tragické osudy lidických občanů.

(Pokračování textu…)

Návštěva v montessori mateřské škole

16. čDSC01629ervna navštívily žákyně třídy 3.B oboru sociální činnost Montessori Mateřskou školu ve Vlašimi. Jde o alternativní typ školky, kde je uplatňována tzv. kosmická výchova – smyslem je poskytovat dětem povědomí o vzájemných vazbách člověka a přírodního prostředí. Žákyně si vyslechly velmi zajímavé povídání o pedagogice Marie Montessori, prohlédly si speciální pomůcky a učebny. Na závěr si povídaly s dětmi, které jim ochotně namalovaly obrázky i s vlastnoručním podpisem.