Home » Akce školy » Exkurze

Category Archives: Exkurze

Exkurze do Domova Iváň

Dne 16. června 2017 navštívily žákyně třídy 3.B Domov Iváň v Ratajích nad Sázavou. Zařízení leží v malebném údolí řeky Sázavy a je obklopené velkou zahradou. Poskytuje komplexní péči šedesáti klientům mužského i ženského pohlaví s mentálním či kombinovaným postižením nebo s chronickým duševním onemocněním. Žákyně si nejdříve vyslechly informace o dané sociální službě a poté si měly možnost Domov prohlédnout. Nahlédly do pokojů klientů, jídelny, prádelny i terapeutické dílny. Na závěr navštívily zahradu a malou farmu, kde klienti pomáhají pečovat o domácí zvířata.

Exkurze ZOO Praha

Dne 19. června žáci 1. ročníku oboru veřejná správa, sociální činnost a asistent zubního technika navštívili pražskou zoologickou zahradu. Počasí nám přálo a my si mohli prohlédnout nádherné expozice a pózující zvířata. Součástí exkurze byla i návštěva adoptovaného zvířete. (Pokračování textu…)

Třída 1.ZT adoptovala dikdika

Žáci 1. ročníku oboru asistent zubního technika se stali adoptivními rodiči dikdika. Na jeho výživu přispěli pražské ZOO částkou 3 000 Kč.

 

Exkurze Body The Exhibition

Studenti 1.ročníku oborů veřejnosprávní činnost a sociální péče navštívili ve středu 7. června 2017 unikátní výstavu Body The Exibition v Praze. Průvodce, student 3. lékařské fakulty UK, nás provedl fascinujícím světem lidského těla, jeho funkčních soustav a zprostředkoval nám prohlídku celé výstavy.

StreTech 2017

Ve středu 7. června reprezentovali žáci 2. ZT naši školu na celostátní přehlídce žákovských prací – StreTech, která se koná již tradičně na Fakultě strojní ČVUT v Praze.

 

Drážďany – Muzeum hygieny

Prváci zdravotnických oborů a oboru veřejnosprávní činnost vyrazili v úterý 6.6. 2017 na exkurzi do Drážďan. Hlavním cílem bylo Muzeum hygieny, z jehož názvu málokdo vytušil, co jej vlastně čeká. A tak studenti objevovali několik sálů zaměřených například na modely lidského těla, zdravotnické přístroje („železné plíce“ nebo historický rentgen), výživu, sexualitu, mentální schopnosti či pohyb. Návštěvníci mohou porovnat co za týden spotřebuje rodina v Německu, Asii, Africe či Jižní Americe, a neliší se pouze množství a složení stravy. Dále mohou vyzkoušet, své sebeovládání na hře, ve které vyhraje ten, kdo se uklidní více a přístroj mu naměří nižší aktivitu mozku. Zajímavý byl i test rovnováhy – chůze po rovné, kovové čáře rychlostí, kterou udává přístroj.

Kromě návštěvy muzea zbyl čas i na návštěvu známého obnoveného kostela Frauenkirche a prohlídka historického centra, kdo chtěl, stihl si i nakoupit. (Pokračování textu…)

Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Tloskov

10. května 2017 se třída 2.VS oboru sociální činnost zúčastnila exkurze do Centra sociálních služeb v Tloskově. Žákyně se seznámily s několika službami, které nabízí pomocnou ruku klientům zejména s mentálním postižením. Prohlédly si Denní stacionář, službu Domov – Dům U Stromu, Odlehčovací službu – Dům Pivovar, aktivizační ateliéry – textilní, keramický a výrobu ručního papíru. Seznámily se s relaxační místností Snoezelen a na závěr se aktivně účastnily skupinové muzikoterapie. Prohlídka Centra sociálních služeb v Tloskově se žákyním velmi líbila. (Pokračování textu…)

Obory studia

Kdo chce být v životě prospěšný, může studovat některý z oborů naší školy:

Logo školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency