Home » Akce školy » Exkurze

Category Archives: Exkurze

Kalkulačka oborů

Nemůžete se rozhodnout, který obor studovat?

Naše Kalkulačka oborů, Vám poradí.

Logo školy

Rubriky

Exkurze do Domova seniorů v Benešově

29. listopadu 2017 se třídy 3.ZA oboru zdravotnický asistent a 3.VS oboru sociální činnost zúčastnily exkurze do Domova seniorů v Benešově. Paní ředitelka Mgr. Jana Prokešová nejdříve seznámila žáky s Domovem (sociální služba, zřizovatel, kapacita, věkový průměr, klienti, poslání služby) a poté si žáci pod vedením vedoucí sestry a sociální pracovnice zařízení prohlédli. (Pokračování textu…)

Projektový den na ZŠ Čechtice

Studenti 1.ZT se zúčastnili Projektového dne věnovaného prevenci na ZŠ v Čechticích.
Během dne jsme se všichni utvrdili v názoru, že prevence v péči o zuby dětí je nutná a podobné akce mají svůj smysl. (Pokračování textu…)

Zdravý úsměv

Studenti 1.ročníku oboru Zubní technik se zúčastnili dne 8.11.2017 odborné konference “ Zdravý úsměv“ na stomatologické klinice  LF UK v Praze. Na snímku např. doc. MUDr. Eva Gojišová během své přednášky o principu vzniku zubního kazu. (Pokračování textu…)

Exkurze do Montessori mateřské školy

14. listopadu 2017 navštívily žákyně 4. ročníku oboru sociální činnost Montessori Mateřskou školu ve Vlašimi. Nejdříve jsme si vyslechly krátkou přednášku o Montessori pedagogice a pak jsme měly možnost vidět různé aktivity dětí podporující tento alternativní způsob vzdělávání (elipsa, Montessori pomůcky, podnětné prostředí, které láká k učení a realizaci). S nadšením jsme si vyzkoušely i některé didaktické pomůcky, jenž pomáhají dětem poznávat a uchopovat svět a zároveň je podporují v samostatnosti. (Pokračování textu…)

Tyfloservis – rehabilitace nevidomých a slabozrakých

Ve středu 1. 11. 2017 navštívili studenti 2. ročníku oboru sociální činnost středisko Tyfloservis v Praze. Toto zařízení pomáhá slabozrakým a nevidomým k samostatnosti a nezávislosti – učí klienty obsluhu kompenzačních pomůcek, orientaci v prostoru, chůzi s bílou holí i s asistenčním psem i nácvik chování v různých situacích (v dopravě, domácnosti,..). (Pokračování textu…)

Putování po Švýcarsku

Ve dnech 22.-25. října 2017 navštívilo 43 žáků naší školy Švýcarsko. Exkurze začala v Lucernu, kde jsme si prohlédli Kapličkový most – nejstarší dřevěný most v Evropě, Jezuitský kostel, Lví památník i hradby. Odpoledne nás čekala vyjížďka na Stanserhorn historickou zubačkou a lanovkou – nejprve jsme obdivovali podzimně vybarvenou švýcarskou krajinu, ve vyšších polohách nás však Bernské Alpy  překvapily pořádnou sněhovou nadílkou.Ve (Pokračování textu…)

Týden sociálních služeb okresu Benešov

V rámci Dne otevřených dveří a Týdne sociálních služeb se třída 4.B oboru sociální činnost zúčastnila v měsíci říjnu exkurze do Pečovatelské služby okresu Benešov. Žákyně měly možnost navštívit dvě zařízení – Dům s pečovatelskou službou a Středisko hygieny na Malém náměstí v Benešově a Nízkoprahové denní centrum a azylový dům v Benešově. Nejdříve si žákyně (Pokračování textu…)

Dny otevřených dveří

  • Čtvrtek 18. 1. 2018
  • Středa 14. 2. 2018
  • vždy od 14 do 17 hodin

Zřizovatel školy

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod