Home » Škola

Škola

Obory studia

Akce školy

Jsme školou zařazenou do rejstříku MŠMT a inspekční zprávy hovoří o naší škole velmi kladně.

Naši studenti mají možnost výběru ze 3 světových jazyků (anglický, německý, ruský). Výuka je ve 4. ročníku rozšířena
o konverzaci z cizího jazyka.

Jsme školou menší, což nám umožňuje poznat individuální potřeby jednotlivých žáků, vytvářet příjemné prostředí a
rozvíjet spolupráci mezi učiteli, žáky a rodiči. Naším cílem není jen vzdělávat, ale i pečovat o rozvoj morálních
hodnot a postojů.

Naši absolventi úspěšně studují na státních i soukromých vysokých školách a vyšších odborných školách.
Vzhledem k odborně zaměřené výuce nacházejí i dobré uplatnění v praxi hned po ukončení studia na naší škole.

 

Dny otevřených dveří

na naší škole již proběhly.

Pokud se chcete na cokoli zeptat, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem:

  • 317 723 084
  • sosbn@sosbn.cz

Logo školy

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency