Home » Škola

Škola

Obory studia

Akce školy

Jsme školou zařazenou do rejstříku MŠMT a inspekční zprávy hovoří o naší škole velmi kladně.

Naši studenti mají možnost výběru ze 3 světových jazyků (anglický, německý, ruský). Výuka je ve 4. ročníku rozšířena
o konverzaci z cizího jazyka.

Jsme školou menší, což nám umožňuje poznat individuální potřeby jednotlivých žáků, vytvářet příjemné prostředí a
rozvíjet spolupráci mezi učiteli, žáky a rodiči. Naším cílem není jen vzdělávat, ale i pečovat o rozvoj morálních
hodnot a postojů.

Naši absolventi úspěšně studují na státních i soukromých vysokých školách a vyšších odborných školách.
Vzhledem k odborně zaměřené výuce nacházejí i dobré uplatnění v praxi hned po ukončení studia na naší škole.

 

Dny otevřených dveří

  • Pondělí 12. 12. 2016
  • Úterý 10. 1. 2017
  • Středa 8. 2. 2017

vždy od 13:30 do 17 hodin

Informace ředitelky školy o přijímacím řízení:

13:30 - 14:30 - 15:30

Logo školy

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency