Home » Škola » Projekty EU

Projekty EU

Erasmus+, Leonardo da Vinci

Škola je již řadu let aktivně zapojena do mezinárodních projektů Leonardo da Vinci a Erasmus+. Ty umožňují studentům zúčastnit se zahraniční stáže v zemích Unie a získat tak praktické zkušenosti na různých pracovištích státní správy i v zařízeních sociální péče.

V letech 2009-2010 proběhly 3 zahraniční stáže v Německu. Díky naší partnerské škole v německém Chemnitzu mohlo jazykové dovednosti prohloubit již více našich studentů. Všechny náklady byly studentům plně hrazeny. Účastníci stáže získali Certifikát, který je uznán v zemích EU.

Ve školním roce 2012/2013 navázala naše SOŠ partnerství s anglickou školou a naši studenti již dvakrát absolvovali 14 denní stáž v Anglii.

Ve školním roce 2013/14 absolvovali studenti další 14 denní  zahraniční stáže. V měsících listopadu a  dubnu vyrazili  do německého Chemnitz i do Londýna.

Ve školním roce 2014/15 absolvují studenti 14 denní stáž v Londýně.

Učíme se pro život

Střední odborná škola se ve školním roce 2012/2013 aktivně zapojila do grantového projektu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost „Učíme  se pro život“
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na SOŠ Benešov. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou, ověřením a následným využíváním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce a metodickým vzděláváním učitelů. Propojení teoretické výuky s interaktivními metodami vzdělávání nejen zkvalitní výuku ve škole, ale především zlepší připravenost žáků na další studium, budoucí povolání a osobní život.
Smyslem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce, a to i mezinárodním. Pojítkem jednotlivých oblastí je využití ICT. Výstupy projektu učitelé na škole vzájemně sdílí a budou je využívat při výuce i po skončení projektu.
Realizace projektu byla zahájena 1. září 2012 a potrvá do 31. srpna 2014. Metodické pomůcky a jiné výukové materiály vytváří a ověřuje 10 vyučujících. Ve školním roce 2012/2013 schválilo MŠMT 1. a 2. monitorovací zprávu.
V souvislosti s realizací projektu byla v únoru 2013 na škole zařízena moderní učebna výpočetní techniky.

no images were found

Baví nás se učit

logo

Střední odborná škola získala grant z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, který je financován Evropskou unií, ESF a MŠMT. Projekt s názvem „Baví nás se učit“ byl realizován v letech 2010 – 2011.

V tomto období si studenti 3. a 4. ročníků zážitkovou formou osvojili prezentační dovednosti, získali základy asertivního jednání a naslouchání, zvládli krizovou komunikaci s problémovým klientem, vyzkoušeli si různé techniky efektivního čtení, učení a postupy ke zlepšení kapacity paměti, osvojili si principy kritického myšlení a práci s různými informačními zdroji. Studenti se také orientovali v možnostech, které nabízí trh práce, včetně pohledu personálních agentur i současných požadavků zaměstnavatelů na kompetence a dovednosti absolventů škol.

V souvislosti s realizací projektu byla na škole zařízena moderní učebna výpočetní techniky a zaveden e-learning.

V průběhu realizace projektu byly pro žáky vytvořeny vzdělávací a podpůrné dokumenty, které jsou volně ke stažení:

03. Jak se efektivně učit – učíme se učit

04. Celoživotní učení a další profesní vzdělávání (pro studenty)

04.1 Příloha 1

04.2 Příloha 2

04.3 Příloha 3

05. Asertivita

06.Pohyb na trhu práce

07. Krizová komunikace

08. Prezentační dovednosti

09. Time management

Obory studia

Kdo chce být v životě prospěšný, může studovat některý z oborů naší školy:

Logo školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency