Home » Posts tagged 'sociální činnost'

Tag Archives: sociální činnost

Kalkulačka oborů

Nemůžete se rozhodnout, který obor studovat?

Naše Kalkulačka oborů, Vám poradí.

Logo školy

Rubriky

Beseda s kurátorkami Městského úřadu Benešov

21. února 2017 se zúčastnily třídy 3.B a 4.B oboru sociální činnost besedy s kurátorkami MÚ v Benešově paní Mgr. Janou Karešovou a paní Bc. Pavlou Vondrákovou. Žákyně se dozvěděly, co znamená pojem kuratela, jaký je rozdíl mezi sociálním pracovníkem a kurátorem pro mládež, seznámily se s právními předpisy dané problematiky a také s institucemi a organizacemi, se kterými nejvíce kurátorky pro mládež spolupracují. Beseda byla obohacena i několika kazuistikami z praxe. Na závěr měly žákyně možnost klást dotazy, na které jim obě paní kurátorky ochotně odpovídaly.

Exkurze do sociálních služeb v Benešově

received_1230260923731828 (1)Žákyně třídy 4.B oboru sociální činnost se zúčastnily exkurze do Pečovatelské služby, Noclehárny a Denního centra pro osoby bez přístřeší v Benešově. Nejdříve si o daných službách vyslechly v Domě s pečovatelskou službou krátkou přednášku od paní ředitelky Mgr. Aleny Králíčkové, a poté si daná zařízení prohlédly. (Pokračování textu…)

Sportovní den v domově seniorů

img_7171V Benešově dne 20.10.2016 se žákyně tříd 3. ZA a 3. B zúčastnily „sportovního dne“ v domově seniorů. Senioři soutěžili ve čtyřech disciplínách (čuchačce, pexesu, rybičkách a vědomostním kvízu). K doprovodu zahrála kapela. Nakonec byly předány hodnotné ceny a nutno podoknout, že bez odměny neodešli ani poražení. Myslím si, že se sportovní den velice vydařil a všichni (včetně nás) si ho naplno užili.

Markéta Kubáňová (žákyně 3. ZA)

Na návštěvě v hospicu Dobrého Pastýře

Na 2012114204-budova-hospice-3samý závěr školního roku navštívily žákyně třídy 3.B oboru sociální činnost hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Zařízení poskytuje péči klientům, kteří jsou v poslední fázi nevyléčitelné nemoci (nejčastěji onkologické onemocnění), nabízí mobilní hospicovou péči, zdravotně sociální služby, sociální poradenství a má i půjčovnu kompenzačních pomůcek. Žákyně si nejdříve vyslechly informace o daném zařízení (vznik, účel, kapacita, financování, …), zhlédly dokument o klientovi, který v hospicu strávil poslední měsíce svého života a poté si prohlédly  pokoje, knihovnu, denní stacionář, kapli, místnost posledního rozloučení a zahradu.

(Pokračování textu…)

Návštěva v montessori mateřské škole

16. čDSC01629ervna navštívily žákyně třídy 3.B oboru sociální činnost Montessori Mateřskou školu ve Vlašimi. Jde o alternativní typ školky, kde je uplatňována tzv. kosmická výchova – smyslem je poskytovat dětem povědomí o vzájemných vazbách člověka a přírodního prostředí. Žákyně si vyslechly velmi zajímavé povídání o pedagogice Marie Montessori, prohlédly si speciální pomůcky a učebny. Na závěr si povídaly s dětmi, které jim ochotně namalovaly obrázky i s vlastnoručním podpisem.

 

Exkurze do Centra sociálních služeb v Tloskově

Dne 8. čerDSC01627vna 2016 navštívila třída 2.B oboru sociální činnost Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Tloskov. Zařízení poskytuje celou řadu služeb osobám s mentálním postižením. Žákyně měly možnost si prohlédnout Snoezelen, zúčastnily se aktivní muzikoterapie, seznámily se se službou Domov, raná péče, odlehčovací služba a viděly i činnosti v některých pracovních ateliérech např. v textilním, keramickém a truhlářském. Exkurze se všem velmi líbila.

(Pokračování textu…)

Prezentace odborné praxe

25. dubna 2016 proběhla ve škole prezentace odborné praxe žákyň 4. ročníku oboru sociální činnost. Všechny žákyně si prostřednictvím prezentace připravily krátké vystoupení, ve kterém seznámily mladší ročníky se zařízením, kde vykonávaly od 7. září 2015 do 11. dubna 2016 svoji odbornou praxi. V odpoledních hodinách prezentaci představily zástupcům jednotlivých zařízení, kde žákyně praxi konaly. Poděkovaly tak vedoucím praxe za to, že jim věnovali svůj čas. Prezentace se velmi vydařila.

DSC01615

DSC01609

DSC01616

DSC01614

 

Dny otevřených dveří

  • Čtvrtek 18. 1. 2018
  • Středa 14. 2. 2018
  • vždy od 14 do 17 hodin

Zřizovatel školy

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod