Home » Posts tagged 'veřejnosprávní činnost'

Tag Archives: veřejnosprávní činnost

Kalkulačka oborů

Nemůžete se rozhodnout, který obor studovat?

Naše Kalkulačka oborů, Vám poradí.

Logo školy

Rubriky

Drážďany – Muzeum hygieny

Prváci zdravotnických oborů a oboru veřejnosprávní činnost vyrazili v úterý 6.6. 2017 na exkurzi do Drážďan. Hlavním cílem bylo Muzeum hygieny, z jehož názvu málokdo vytušil, co jej vlastně čeká. A tak studenti objevovali několik sálů zaměřených například na modely lidského těla, zdravotnické přístroje („železné plíce“ nebo historický rentgen), výživu, sexualitu, mentální schopnosti či pohyb. Návštěvníci mohou porovnat co za týden spotřebuje rodina v Německu, Asii, Africe či Jižní Americe, a neliší se pouze množství a složení stravy. Dále mohou vyzkoušet, své sebeovládání na hře, ve které vyhraje ten, kdo se uklidní více a přístroj mu naměří nižší aktivitu mozku. Zajímavý byl i test rovnováhy – chůze po rovné, kovové čáře rychlostí, kterou udává přístroj.

Kromě návštěvy muzea zbyl čas i na návštěvu známého obnoveného kostela Frauenkirche a prohlídka historického centra, kdo chtěl, stihl si i nakoupit. (Pokračování textu…)

Exkurze do České národní banky

Dne 15. 2. 2017 se konala pro třídu 4. A oboru veřejnosprávní činnost exkurze do České národní banky. Jednalo se o stálou výstavu Lidé a peníze. Nejprve studenti viděli dva krátké filmy, jeden byl o historii banky, druhý animovaný, který s humorem vyprávěl o penězích. Pak si studenti prohlédli objekt bývalého trezoru, kde se dozvěděli o vzniku a vývoji peněz. Mohli si  např. potěžkat zlatou cihlu nebo prohlédnout ukázky padělaných bankovek. Nakonec dostali malý test o tom, co viděli zajímavého. Někteří si vysoutěžili i symbolický dárek. Bohužel se v celém objektu nesmí fotit. Akci si pochvalovali. (Pokračování textu…)

Exkurze na Městský úřad v Benešově – odbor správních věcí

V pátek 10. 2. 2017 se studentky 1. ročníku zúčastnily exkurze na Městském úřadě v Benešově, odboru správních věcí. Zajímaly se o evidenci matričních událostí tj. narození, uzavření manželství a úmrtí a také o tvorbu jména a příjmení. Dozvěděly se nové poznatky o ověřování pravosti podpisů a listin. Uvedené informace využijí také v předmětu právo v rámci rodinného práva. Zájem o danou problematiku ukázaly tím, že měly řadu otázek. Tento odbor navštěvují naše studentky pravidelně i v rámci odborných praxí. Exkurze se koná každoročně a je součástí velmi dobré spolupráce naší školy se zaměstnankyněmi městského úřadu, které jsou vždy perfektně připravené. (Pokračování textu…)

Exkurze do Kanceláře prezidenta republiky

SONY DSC

Studenti 2. a 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost navštívili 16.12.2016 v rámci předmětu právo Kancelář prezidenta republiky. Během exkurze si prohlédli architektonicky zajímavé prostory Pražského hradu a seznámili se s postavením a činností prezidenta republiky a jeho úřadu. V Jižním křídle Nového paláce nahlédli do prostor bývalého bytu T. G. Masaryka včetně jeho pracovny a přilehlých salónků s archivními fotografiemi.V kinosálu zhlédli film o historii Kanceláře i její současné podobě a činnostech. Nejzajímavější částí prohlídky byla návštěva velké knihovny – dříve pracovny prvního československého prezidenta. Po skončení prohlídky se studenti zúčastnili Slavnostního střídání Hradní stráže (Pokračování textu…)

Simulovaný soud 4.A na Právnické fakultě v Praze

titulni-fotoVe středu 7. 12. 2016 žáci 4.A oboru veřejnosprávní činnost navštívili Právnickou fakultu UK a ve cvičné soudní síni si zahráli simulovaný soudní proces. Hlavnímu líčení předcházela důkladná příprava v rámci výuky práva i doma. Jak sami uvedli, strávili mnoho času nad posuzováním případu, konzultacemi se soudci a právníky, shromažďovaním polehčujících okolností, ale samotné je překvapilo, jak je to začalo bavit.  Když pak vešli do cvičné soudní síně, oblékli skutečné taláry soudců, státních zástupců a obhájců a usedli na jejich místa, vžili se do svých rolí úplně.

Dvě a půl hodiny trval simulovaný soudní proces, v němž
(Pokračování textu…)

Exkurze Muzeum PČR Praha

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dne 7. 12. 2016 se třída 3.A oboru veřejnosprávní činnost zúčastnila exkurze do policejního muzea. Expozice mapuje historii, vznik, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu, kriminalistiku a známé kriminalistické případy, prezentuje problematiku dopravní a letecké služby, cizinecké a pohraniční policie, ale i bývalé státní bezpečnosti. Žáky zaujaly zejména kriminalistické případy vyřešené i nevyřešené a zajímavý výklad průvodkyně. Shodli se na tom, že by se sem rádi ještě jednou soukromě podívali. (Pokračování textu…)

Exkurze do České televize

Ve středu 6.dubna 2016 navštívili studenti 2. ročníku oboru veřejná správa Českou televizi. Nejprve nám průvodce řekl základní informace o historii, fungování, financování a organizaci České televize. Tyto informace studentům doplnili znalosti z předmětu veřejná správa, neboť právě v 2. ročníku probírají správu kultury – hromadné sdělovací prostředky. Poté jsme shlédli krátký film a pak vyrazili na prohlídku. (Pokračování textu…)

Dny otevřených dveří

  • Čtvrtek 18. 1. 2018
  • Středa 14. 2. 2018
  • vždy od 14 do 17 hodin

Zřizovatel školy

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod