Home » Posts tagged 'výuka'

Tag Archives: výuka

Kalkulačka oborů

Nemůžete se rozhodnout, který obor studovat?

Naše Kalkulačka oborů, Vám poradí.

Logo školy

Rubriky

Mezinárodní konference Enersol 2016 – Brno

Ve dnech 14. -15. dubna reprezentovala naši školu Dominika Zelenková ze 2. A na Mezinárodní konferenci Enersol v Brně jako jedna z jedenáctičlenného reprezentačního týmu ČR a kromě poháru byla oceněna diplomem ministra životního prostředí Richardem Brabcem. Konference se již tradičně zúčastnila početná delegace ze Slovenské republiky a dále delegace ze Slovinska, Rakouska a Polska. Německá delegace se letos z organizačních důvodů omluvila.DSC_0092

(Pokračování textu…)

Exkurze do České televize

Ve středu 6.dubna 2016 navštívili studenti 2. ročníku oboru veřejná správa Českou televizi. Nejprve nám průvodce řekl základní informace o historii, fungování, financování a organizaci České televize. Tyto informace studentům doplnili znalosti z předmětu veřejná správa, neboť právě v 2. ročníku probírají správu kultury – hromadné sdělovací prostředky. Poté jsme shlédli krátký film a pak vyrazili na prohlídku. (Pokračování textu…)

Celostátní konference Enersol 2016 – Nymburk

Na celostátní konferenci v Nymburku obsadila Dominika Zelenková ze 2. A třetí místo v hlavní kategorii a postoupila na Mezinárodní konferenci, která se bude konat v 14. – 15. 2016 v Brně. (Pokračování textu…)

Beseda o činnosti matričního úřadu

Žáci 1. a 2. ročníku oboru veřejná správa se v pátek 1. dubna v obřadní síni města Benešov zúčastnili besedy s matrikářkami Městského úřadu. Dozvěděli se informace o přidělování rodných čísel, zápisu do knihy narození, uzavření manželství i úmrtí, vystavení rodného listu, výběru a změně jména a příjmení, postupu při uzavření sňatku v ČR i v cizině, postupu při ztrátě matričních dokladů i rady, jak postupovat při tvorbě rodokmenu. Součástí besedy byla i možnost nahlédnout do starých matričních knih. (Pokračování textu…)

Beseda o periodickém tisku s redaktorem Benešovského deníku

Ve středu 30. března za studenty 2.A do hodiny veřejné správy přišel redaktor Benešovského deníku Ladislav Jerie a obohatil jim téma Periodický tisk v rámci předmětu veřejná správa o zajímavé informace z praxe. Vysvětlil jim, jaká je organizace ve vydavatelství deníku, kdo má jaké pravomoce, jak noviny vznikají i jak se mohou bránit v případě otištění mylné informace. Beseda byla pro studenty velmi zajímavá a poučná a nabyté informace využijí i při maturitní zkoušce. (Pokračování textu…)

Exkurze do Psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích

Ve středu 23. března 2016 se třídy 4.ZA oboru zdravotnický asistent a 3.B oboru sociální činnost zúčastnily exkurze do Psychiatrické léčebny v Praze-Bohnicích. Nejdříve se žáci seznámili s oddělením, kde se léčí ženy závislé na návykových látkách – nejčastěji na alkoholu, pervitinu a heroinu (uzavřené detoxifikační oddělení, otevřené detoxifikační oddělení a oddělení režimové). V rozsáhlém areálu bohnické léčebny dále navštívili oddělení Geronto-akutní péče, které je určené ženám a mužům nad 65 let. Oddělení se zaměřuje na rehabilitačně-resocializační péči, ale léčí se zde i imobilní pacienti. (Pokračování textu…)

Praktická hodina pečovatelství

8. března 2016 se uskutečnila ve třídě 3.B oboru sociální činnost praktická hodina pečovatelství. Žákyně si pod odborným vedením paní učitelky Mgr. Jitky Stojánkové sledovaly a měřily fyziologické funkce – tělesnou teplotu, krevní tlak, tep a dech. Praktická hodina se velmi vydařila. (Pokračování textu…)

Dny otevřených dveří

  • Čtvrtek 18. 1. 2018
  • Středa 14. 2. 2018
  • vždy od 14 do 17 hodin

Zřizovatel školy

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod