Home » Posts tagged 'zdravotnický asistent'

Tag Archives: zdravotnický asistent

Drážďany – Muzeum hygieny

Prváci zdravotnických oborů a oboru veřejnosprávní činnost vyrazili v úterý 6.6. 2017 na exkurzi do Drážďan. Hlavním cílem bylo Muzeum hygieny, z jehož názvu málokdo vytušil, co jej vlastně čeká. A tak studenti objevovali několik sálů zaměřených například na modely lidského těla, zdravotnické přístroje („železné plíce“ nebo historický rentgen), výživu, sexualitu, mentální schopnosti či pohyb. Návštěvníci mohou porovnat co za týden spotřebuje rodina v Německu, Asii, Africe či Jižní Americe, a neliší se pouze množství a složení stravy. Dále mohou vyzkoušet, své sebeovládání na hře, ve které vyhraje ten, kdo se uklidní více a přístroj mu naměří nižší aktivitu mozku. Zajímavý byl i test rovnováhy – chůze po rovné, kovové čáře rychlostí, kterou udává přístroj.

Kromě návštěvy muzea zbyl čas i na návštěvu známého obnoveného kostela Frauenkirche a prohlídka historického centra, kdo chtěl, stihl si i nakoupit. (Pokračování textu…)

Cvičení integrovaného záchranného systému

Složky integrovaného záchranného systému v pátek 5.5. nacvičovaly záchranu raněných z havarovaného autobusu. Jednalo se o simulovanou nehodu u Bořeňovic na Benešovsku, při které působili žáci naší školy (z 1 a 3 ročníku oboru zdravotnický asistent) jako figuranti. Cvičení se zúčastnili jak zdravotníci, hasiči, tak policisté, kdy při evakuaci osob postupovali metodou START. Naši žáci akci velmi pozitivně hodnotili a i přes nepřízeň počasí si den ve společnosti záchranářů náležitě užili.

Mgr. Jitka Stojánková (Pokračování textu…)

Studenti žákům

Peer program, který pořádají studenti naší školy pod vedením Mgr. Jitky Stojánkové, byl nominován na cenu Gratias Tibi. Je to ocenění za občanskou aktivitu  mladých lidí, kteří chtějí pozitivně ovlivňovat dění ve společnosti.

Více na stránkách ceny.

Neonatologické oddělení

IMG_20170104_232806_499Dne 20. 12. 2016 studenti 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent navštívili Neonatologické oddělení  Gynekologicko – porodnické kliniky VFN v Praze. Na klinice se nám věnovala školící  sestra   a to nejen při přednášce, která se týkala historie kliniky, oboru neonatologie a specifik ošetřovatelské péče u dětí s extrémně nízkou porodní hmotností, ale i při prohlídce specializovaného pracoviště.

ICSS Odlochovice

IMG_20161221_200956_565 Dne 21. 12. 2016 žákyně 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent navštívily ICSS Odlochovice. Měly možnost si celé zařízení prohlédnout a vyslechnout informace, které se týkaly zdravotní i sociální péče o klienty s kombinovaným postižením.

 

Vánoční program v Domově seniorů

20161209domovsenioru5 prosince si žákyně 3. ročníku Střední odborné a Střední zdravotnické školy Benešov připravily vánoční program pro obyvatele domova seniorů v Benešově. Seniorům žákyně zazpívaly koledy, rozdaly ručně vyrobená vánoční přáníčka a upečené perníčky. Součástí návštěvy byla i exkurze, kterou vedl pan ředitel, kdy  nám ukázal celé zařízení včetně zdravotnických pomůcek. Všem se líbilo krásně strávené odpoledne

 

Den zdraví na ZŠ Dukelská

8Dne 24. 10.2016 se žákyně třetího ročníku zúčastnily projektového dne zdraví, který se konal v základní Dukelské škole. Během dopoleních hodin aktivně žákyně naší školy edukovaly sedmé třídy o základech první pomoci. Zaměřily se na první pomoc při krvácení, zlomeninách a při zástavě srdce, kdy si žáci mohli prakticky zkusit nepřímou masáž srdce a umělé dýchání z plic do plic. Domníváme se, že se jednalo o velmi vydařenou zpětnou vazbu.

Michaela Horálková (žákyně 3. ZA) (Pokračování textu…)

Obory studia

Kdo chce být v životě prospěšný, může studovat některý z oborů naší školy:

Logo školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod

Zřizovatel školy

Partneři

Sociální partner školy

Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Partneři soutěže v anglickém jazyce

Časopis Bridge

Student agency