fbpx

Home » Akce školy » Adaptační kurz 1. ročníků

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Dny otevřených dveří

Středa 8. 12. 2021

Čtvrtek 20. 1. 2022

Úterý 8. 2. 2022

vždy od 14:00, 15:00 a 16:00

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Adaptační kurz 1. ročníků

V prvních zářijových dnech proběhl adaptační kurz pro 1. ročníky, který byl rozdělen na 2 části. Celý program připravila výchovná poradkyně a metodička prevence ve spolupráci s PaedDr. Z. Kašparovou a JUDr. K. Kašparem.

V první části kurzu se žáci jednotlivých tříd navzájem seznamovali, pomocí her a aktivit poznávali jména a zájmy svých spolužáků. Do všech činností byly také zapojeny třídní učitelky.

Druhá část se uskutečnila v krásném prostředí konopišťského podzámčí. Žáci prvních ročníků prožili dva slunečné dny plné aktivit a her, které prohlubovaly jejich vzájemnou důvěru, žáci si procvičovali empatii, naslouchání a komunikaci.

PaedDr. Z. Kašparová se zaměřila především na problematiku témat, která aktuálně žáci řeší ve svém osobním životě, např. úzkosti, sebepoškozování, sebevražedné pokusy, nedůvěru v sebe sama, agresivitu, sexuální problematiku, prožitou psychickou šikanu a kyberšikanu. V rámci prevence sociopatologických jevů byla zmíněna především problematika závislosti na mobilním telefonu, zneužívání alkoholu, tabáku a pervitinu.

JUDr. K. Kašpar seznámil žáky se základními skutečnostmi v oblasti občanského práva se zaměřením na jejich věkovou skupinu. Žákům byl vysvětlen obsah pojmů způsobilost k právům a povinnostem, právní úkon, právní vědomí a trestní odpovědnost. Na praktických příkladech jim byla vysvětlena problematika zákonných práv a povinností, trestní odpovědnost, zneužívání návykových látek a změny v oblasti jejich právního postavení související s dosažením věkové hranice 15 let.

Věříme, že adaptace žáků 1. ročníků na novou školu proběhne bez problémů a ve všech třídách vznikne tolerantní a kamarádské prostředí.

Děkujeme za spolupráci manželům Kašparovým i třídním učitelkám a žákům přejeme hodně štěstí při studiu.

 

Mgr. Hana Prášková a Mgr. Radka Zemanová

 

 

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol