Home » Akce školy » Adaptační kurz – 2. část

Pro uchazeče
  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Adaptační kurz – 2. část

Koncem září během krásných podzimních dnů babího léta (alespoň pro některé třídy) proběhla 2. část adaptačního kurzu tříd 1. ročníku. Tato část byla zejména v režii manželů Kašparových (PaedDr. Zdeňky Kašparové a JUDr. Karla Kašpara), kteří s naší školou dlouhodobě spolupracují při realizaci projektů prevence patologických jevů a minimálního preventivního programu.

Tato část adaptačního kurzu byla zaměřena především na formování třídního kolektivu a začleňování žáků do kolektivu vrstevníků. V příjemném prostředí zámeckého parku Konopiště a v okolí areálu školy se žáci podrobně seznamovali, prohlubovali vzájemnou důvěru, nacvičovali empatii, naslouchání, toleranci k odlišnostem a komunikaci.

Velmi citlivou atmosféru dokázala nastolit PaedDr. Zdeňka Kašparová při aktivitě zaměřené na prevenci šikany. Žáci ve všech třídách zcela otevřeně a bezprostředně hovořili o svých zkušenostech s projevy šikany na základní škole (ať už byli v roli svědka, nebo dokonce oběti).

Věříme, že adaptace žáků 1. ročníku na novou školu proběhne bez problémů a žáci, kteří si prožili nepříjemnou zkušenost na základní škole, zde budou studovat v kamarádském a tolerantním prostředí nových třídních kolektivů.

Děkujeme za spolupráci manželům Kašparovým i třídním učitelům a žákům přejeme hodně štěstí při studiu.

Mgr. Hana Prášková a Mgr. Radka Zemanová

 

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol