Home » Akce školy » Adaptační kurz » Adaptační kurz

Pro uchazeče
  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Adaptační kurz

Dne 4. září proběhl v areálu školy adaptační kurz, kterého se zúčastnili žáci 1. ročníků oborů veřejnosprávní činnost, sociální činnost, praktická sestra a asistent zubního technika. Každá třída absolvovala soubor aktivit, které měly přispět k rychlejšímu seznámení se nových žáků mezi sebou navzájem i s třídním učitelem. Hry a aktivity měly rovněž podnítit spolupráci žáků v různě velkých skupinách a podporovat vznik dobrých vztahů ve třídě. 

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol