Adaptační kurz prvních ročníků

Ve dnech 12. 9. – 14. 9. 2022 proběhl v rekreačním zařízení Sporthotel Kácov adaptační kurz 1. ročníků oborů veřejnosprávní činnost, sociální činnost, praktická sestra a asistent zubního technika. Každá třída během tří dnů absolvovala soubor aktivit, které měly přispět k brzkému seznámení s daným kolektivem, podnítit spolupráci žáků ve skupinách, podpořit vznik dobrých vztahů ve třídě a předejít tak rozvoji sociálně patologických jevů. Všechny hry a aktivity byly prováděny formou zážitkové pedagogiky. Program zajišťovaly a organizovaly metodička prevence, výchovná poradkyně a speciální pedagog. Všech aktivit se se svými třídami zúčastnili jejich třídní učitelé, kteří měli tak možnost poznat své žáky v jiném prostředí než ve školní lavici. Největší zájem vzbudil preventivní program Policie ČR, zejména práce psovodů a program s protidrogovou tematikou. Příznivé počasí dovolilo, aby celý program proběhl venku, v areálu Sporthotelu a jeho přilehlém okolí. Ohlasy žáků a třídních učitelů ukázaly, že byla v jednotlivých třídách navozena atmosféra spolupráce, důvěry a tolerance. Pro třídní učitele se adaptační kurz stal zdrojem cenných informací o osobnostních rysech i rodinném zázemí jednotlivých žáků. Všechny účastníky adaptačního kurzu pojí řada pěkných a nezapomenutelných zážitků.