Adaptační kurz

Žáci 1. ročníku oborů sociální činnost, veřejnosprávní činnost, zdravotnický asistent a asistent zubního technika se spolu se svými třídními učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem a zdravotníkem zúčastnili na začátku září adaptačního kurzu na Vrábově. Program kurzu připravilo Centrum outdoorových programů. Žáci od tohoto kurzu očekávali především brzké seznámení s novým kolektivem a třídním učitelem, komunikaci se všemi spolužáky a navázání nových sociálních vztahů. Pečlivě připravený a propracovaný program zahrnoval seznamovací hry, hry důvěry, pocitové hry, sportovní aktivity, oddychové a relaxační chvilky i večerní společnou soutěž mezi třídami. Program přispěl k tomu, že zejména třídní učitelé mohli sledovat, jak žáci spolupracují, vzájemně si pomáhají a navazují přátelské vztahy. V průběhu her se začaly projevovat organizační schopnosti některých žáků, jejich kladné i záporné vlastnosti, způsoby jednání a vystupování. Kurz pomohl i k tomu, aby si třídní učitel vytvořil o třídě vlastní úsudek, našel správný způsob vzájemné komunikace a ve vztahu k žákům uplatnil individuální přístup. Žáci hodnotili adaptační kurz jako super akci a prima zážitek.