Home » Akce školy » Aktuální informace k přijímacímu řízení 2019/2020

Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2019/2020

  • Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
  • Vyhláška MŠMT č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Termín jednotné přijímací zkoušky je jen jeden: 8. června 2020 od 8:00.

Uchazeč koná zkoušku na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Čas konání jednotné zkoušky je prodloužený – test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut. Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky oběma školám, na které uchazeč podal přihlášku, do 15. června 2020.

Školou zveřejněná kritéria přijímacího řízení se nemění.

Termíny pro školní přijímací zkoušku (platí jen pro obor Asistent zubního technika):

  1. termín: 4. června 2020
  2. termín: 5. června 2020

Výsledky přijímacího řízení škola zveřejní nejpozději 16. června 2020 vyvěšením v budově školy a na webu školy pod registračními čísly. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

Termín pro uplatnění zápisového lístku se zkrátil na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění, tj. do 23. června 2020.

Nepřijatým uchazečům škola odešle rozhodnutí o nepřijetí a společně s ním zašle uchazečům, kteří nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, také poučení o možnosti podání žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Na základě podané žádosti o vydání nového rozhodnutí může ředitel školy na uvolněná místa přijmout další uchazeče dle pořadí v přijímacím řízení. Pokud bude uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal zápisový lístek, jej uchazeči vrátí (po předložení nového rozhodnutí). Uchazeč poté uplatní zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě nového rozhodnutí.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek:

Jednotná přijímací zkouška: 23. 6. 2020

Školní přijímací zkouška (jen obor Asistent zubního technika): 1. náhradní termín – 19. 6. 2020 a 2. náhradní termín – 22. 6. 2020

Přijímací řízení – změny 2020

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol