Home » Articles posted by Jana Grešová

Author Archives: Jana Grešová

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Psychologická olympiáda – krajské kolo

V úterý 18. 2. 2020 proběhlo ve SZŠ a VOŠZ v Kladně krajské kolo  psychologické olympiády. Dvanáct soutěžících ze středních škol prezentovalo své práce na téma: „Mám svůj sen“. Z naší školy do krajského kola postoupila Tereza Patráková a Nikola Součková. Všichni zúčastnění předvedli velmi zajímavé práce. Oběma našim studentkám náleží pochvala za skvělou reprezentaci školy a Tereze Patrákové velká gratulace k 2. místu!

 

(Pokračování textu…)

Exkurze v Hospicu Dobrého Pastýře v Čerčanech

Dne 30. 1. 2020 třída 3. ZA ( obor: Zdravotnický asistent) navštívila v rámci odborné exkurze Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Velké poděkování patří vrchní sestře Mgr. Lucii Mokrejšové, která se nám po celý čas prohlídky věnovala. Seznámila nás se specializovanou paliativní péčí a se službami, které nemocným i jejich rodinám zařízení poskytuje.

 

(Pokračování textu…)

Exkurze v Nemocnici Na Pleši

Dne 21. 11. 2019 navštívili studenti  3. a 4. ročníku (oboru: Zdravotnický asistent) Nemocnici Na Pleši. Jedná se o soukromé zdravotnické zařízení, které se specializuje na léčbu onkologicky nemocných, rehabilitaci, pneumologii a poskytování paliativní péče. V úvodu exkurze proběhla prezentace pracoviště a velmi vřelé přijetí vedením nemocnice. Poté následovala prohlídka jednotlivých pracovišť a to vždy s odborným výkladem. Exkurze byla studenty hodnocena velmi pozitivně a doufáme, že byla prvním krokem k další spolupráci.

(Pokračování textu…)

3. ZA na Oddělení klinické mikrobiologie a Oddělení klinické biochemie

V rámci praktického vyučování měli žáci 3. ročníku (oboru: Zdravotnický asistent) možnost navštívit Oddělení klinické mikrobiologie a Oddělení klinické biochemie v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. Touto cestou bychom rádi poděkovali primáři oddělení MUDr. Glasnákovi, MUDr. Rouskové a rovněž všem, kteří se studentům věnovali. Žáci měli možnost vidět posuzovaní a odečítání jednotlivých vzorků, stanovování citlivosti či rezistence na ATB a i další prováděné zkoušky, které slouží k upřesnění jednotlivých výsledků. Biochemickou laboratoří nás provázela vrchní sestra paní Bendová. Studentům ukázala celý komplex biochemických laboratoří. Návštěva odběrové místnosti s možností odběru i zpracování vzorku byla velmi zajímavá a motivující. Velmi děkujeme za spolupráci! (Pokračování textu…)

Krajské kolo Miss sestřička 2019

Vítězky školního kola soutěže Miss sestřička, které proběhlo 2. října, v naší škole, postoupily do krajského kola. Krajské kolo připravila a pořádala SVZS  Kladno 16. října. Soutěž probíhala v Oblastní nemocnici  Kladno. Soutěžní družstva plnila zadání jednotlivých disciplín, včetně praktické části, která byla zaměřena na komunikaci a spolupráci s nemocným při ranní úpravě lůžka. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol