fbpx

Home » Articles posted by Jana Grešová

Author Archives: Jana Grešová

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Ukončení souvislé odborné praxe oboru Praktická sestra

Dne 27. 6. 2022 proběhlo zhodnocení a ukončení souvislé odborné praxe třídy   3. PS. Rádi bychom touto cestou poděkovali za spolupráci, vstřícnost a trpělivost zdravotnickému personálu na všech odděleních Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově.

 

Přednáška pana Prof. Johna Scharffenberga, MD, MPH

Dne 15. 6. 2022 na naší škole proběhla přednáška  pana Prof. Johna Scharffenberga, MD, MPH na téma: Jak se dožít vysokého věku ve zdraví a vitalitě. Pan profesor je odborníkem v oblasti prevence a výživy s doktorátem z Harvardovy univerzity a je emeritním profesorem Univerzity Loma Linda v Kalifornii.  Pan profesor s obrovským elánem a optimismem vyprávěl o výživě, pitném režimu, nutnosti pohybu, zdravém životním stylu a trpělivě odpovídal na dotazy posluchačů. Řada jeho názorů nás přiměla k zamyšlení nad naším vlastním chováním. Velmi děkujeme za poutavou přednášku, která byla jistě přínosem pro studenty i vyučující. Poděkování také patří celému realizačnímu týmu.

(Pokračování textu…)

Exkurze 2. PS v komplexním rehabilitačním centru

Dne 6. 6. byla naše třída navštívit rehabilitační oddělení v benešovské nemocnici, kde jsme se seznámili s prvky a postupy rehabilitačního ošetřovatelství. Více se nám tento obor přiblížil i díky tomu, že jsme si mohli sami vyzkoušet např. teplý parafín, vodoléčbu, suchou masážní vanu nebo Imoove, což je přístroj ke cvičení koordinace a mobility. Vše nám vysvětlila a popsala vrchní sestra rehabilitačního oddělení paní Ivana Čermáková, které bychom chtěli touto cestou poděkovat za všechny cenné informace, které v praxi využijeme a budeme předávat dál.  Studenti 2.PS

 

(Pokračování textu…)

Přednáška ve 2. PS

Dne  1.6. jsme ve škole absolvovali přednášku na téma: „Stomie aneb život s vývodem“, kterou vedla stomická sestra Kateřina Čermáková. Působí jako praktická sestra na oddělení septické chirurgie v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově a několik let se věnuje této problematice. Během přednášky nás seznámila s předoperačním průběhem, se zakreslením možné stomie, se stomickými pomůckami a s pooperační péčí. Velmi se nám líbilo, že jsme si mohli navzájem pomůcky vyzkoušet a seznámit se tak s ošetřovatelskými postupy. Zároveň jsme si uvědomili, že život se stomií se netýká pouze pacienta, ale také jeho širokého okolí a především rodiny nemocného. Děkujeme tímto za přínosnou a prakticky pojatou hodinu ošetřovatelství.  Žáci 2. PS

(Pokračování textu…)

Exkurze 3.PS na oddělení soudního lékařství

V květnu se naše třída zúčastnila exkurze na oddělení soudního lékařství.  Jedná se o obor, který pomáhá stanovit příčinu náhlého úmrtí člověka mimo zdravotnické zařízení nebo následkem trestného činu. V době exkurze probíhala na oddělení pitva zemřelého, během které nám pan doktor detailně ukazoval a popisoval orgány lidského těla. Moc se nám zde líbilo a jsme si vědomy, že i profese soudního lékaře je nepostradatelná. Studentky 3.PS (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol