Home » Articles posted by Jana Grešová

Author Archives: Jana Grešová

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  3. ZA na Oddělení klinické mikrobiologie a Oddělení klinické biochemie

  V rámci praktického vyučování měli žáci 3. ročníku (oboru: Zdravotnický asistent) možnost navštívit Oddělení klinické mikrobiologie a Oddělení klinické biochemie v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. Touto cestou bychom rádi poděkovali primáři oddělení MUDr. Glasnákovi, MUDr. Rouskové a rovněž všem, kteří se studentům věnovali. Žáci měli možnost vidět posuzovaní a odečítání jednotlivých vzorků, stanovování citlivosti či rezistence na ATB a i další prováděné zkoušky, které slouží k upřesnění jednotlivých výsledků. Biochemickou laboratoří nás provázela vrchní sestra paní Bendová. Studentům ukázala celý komplex biochemických laboratoří. Návštěva odběrové místnosti s možností odběru i zpracování vzorku byla velmi zajímavá a motivující. Velmi děkujeme za spolupráci! (Pokračování textu…)

  Krajské kolo Miss sestřička 2019

  Vítězky školního kola soutěže Miss sestřička, které proběhlo 2. října, v naší škole, postoupily do krajského kola. Krajské kolo připravila a pořádala SVZS  Kladno 16. října. Soutěž probíhala v Oblastní nemocnici  Kladno. Soutěžní družstva plnila zadání jednotlivých disciplín, včetně praktické části, která byla zaměřena na komunikaci a spolupráci s nemocným při ranní úpravě lůžka. (Pokračování textu…)

  Miss sestřička 2019

  Na naší škole proběhlo ve dnech 1. 10. a 2. 10. 2019 třídní a školní kolo Miss sestřička 2019. V rámci třídního kola postoupily vybrané dvojice ze tříd 2. ZA a 3. ZA: Ivana Blažková s Eliškou Brzenovou, Eliška Šamsonová s Dianou Vaňkovou, Olga Brožková s Andreou Lejnarovou a poslední dvojicí byli Tereza Patráková a Jan Vondráček. Následovalo školní kolo, kde studenti soutěžili v dalších třech disciplínách: sebeprezentaci, poznávání modelů lidského těla a nakonec ve vědomostním kvízu. Vše probíhalo za velké podpory spolužáků. (Pokračování textu…)

  ….dlouho očekávané praktické vyučování v nemocnici zahájeno….

  Na počátku školního 2019/2020 bylo zahájeno praktické vyučování 3. a 4. ročníku,oboru Praktická sestra v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. Touto cestou bychom rádi nemocnici poděkovali za spolupráci a našim studentům popřáli, aby byla naplněna jejich přání a očekávání a aby jejich práce byla plná lidskosti, smysluplnosti a empatie. Ať vám budoucí profese, kterou jste si vybrali, přináší radost, vnitřní uspokojení a sílu překonat překážky k náročnému sesterskému  povolání!

   

  „Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný.“

                                                           Benjamin Franklin

   

  Nová odborná učebna Ošetřovatelství

  Od začátku školního roku probíhá výuka předmětu Ošetřovatelství v nové odborné učebně. Studenti oboru: Praktická sestra se učí odborné ošetřovatelské výkony v reálném prostředí,které co nejvíce imituje nemocniční pokoj a zároveň pracovnu sester. Touto cestou velmi děkujeme Všem,kteří se podíleli na její realizaci!

   

  (Pokračování textu…)

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol