Home » Articles posted by Jana Grešová (Page 2)

Author Archives: Jana Grešová

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Miss sestřička 2019

Na naší škole proběhlo ve dnech 1. 10. a 2. 10. 2019 třídní a školní kolo Miss sestřička 2019. V rámci třídního kola postoupily vybrané dvojice ze tříd 2. ZA a 3. ZA: Ivana Blažková s Eliškou Brzenovou, Eliška Šamsonová s Dianou Vaňkovou, Olga Brožková s Andreou Lejnarovou a poslední dvojicí byli Tereza Patráková a Jan Vondráček. Následovalo školní kolo, kde studenti soutěžili v dalších třech disciplínách: sebeprezentaci, poznávání modelů lidského těla a nakonec ve vědomostním kvízu. Vše probíhalo za velké podpory spolužáků. (Pokračování textu…)

….dlouho očekávané praktické vyučování v nemocnici zahájeno….

Na počátku školního 2019/2020 bylo zahájeno praktické vyučování 3. a 4. ročníku,oboru Praktická sestra v Nemocnici Rudolfa a Stefanie v Benešově. Touto cestou bychom rádi nemocnici poděkovali za spolupráci a našim studentům popřáli, aby byla naplněna jejich přání a očekávání a aby jejich práce byla plná lidskosti, smysluplnosti a empatie. Ať vám budoucí profese, kterou jste si vybrali, přináší radost, vnitřní uspokojení a sílu překonat překážky k náročnému sesterskému  povolání!

 

„Nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný.“

                                                         Benjamin Franklin

 

Nová odborná učebna Ošetřovatelství

Od začátku školního roku probíhá výuka předmětu Ošetřovatelství v nové odborné učebně. Studenti oboru: Praktická sestra se učí odborné ošetřovatelské výkony v reálném prostředí,které co nejvíce imituje nemocniční pokoj a zároveň pracovnu sester. Touto cestou velmi děkujeme Všem,kteří se podíleli na její realizaci!

 

(Pokračování textu…)

Kvalifikační kurz Sanitář

Dne 23.9. 2019 byl na naší škole zahájen kvalifikační kurz Sanitář, který navštěvuje 20 uchazečů. Skládá z teoretické a praktické části, která probíhá ve spolupráci s  Nemocnicí Rudolfa a Stefanie v Benešově. Celý kurz je zakončen závěrečnou zkouškou.

 

(Pokračování textu…)

Studentky z Francie společně se třídou 3. ZA na souvislé odborné praxi

Do souvislé odborné praxe 3. ročníku oboru: Zdravotnický asistent byly zapojeny tři studentky z Francie. Velké poděkování patří všem zdravotnickým oddělením Nemocnice Rudolfa a Stefanie v Benešově, která naší škole vycházejí vstříc nejen v rámci výuky odborné praxe, ale nyní umožnila i stáže studentům ze zahraničí. Chceme vyslovit díky i zařízením, která jsme mohli navštívit v rámci odborných exkurzí a to Hospicu Dobrého Pastýře v Čerčanech, Fakultní nemocnici v  Motole a organizaci Rytmus v Benešově. Touto cestou děkujeme i našim žákům: Jiřině Hájkové, Martině Chárové a Davidovi Haubertovi, kteří se studentkami spolupracovali v nemocnici nejvíce. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol