fbpx

Home » Articles posted by Hana Kohoutová

Author Archives: Hana Kohoutová

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Ústní maturitní zkoušky oboru veřejnosprávní činnost

Ve dnech 1. a 2. června proběhly ústní maturitní zkoušky oboru veřejnosprávní činnost. Všichni studenti maturovali ústně z odborných předmětů právo a veřejná správa. Český jazyk a cizí jazyk byly dle rozhodnutí MŠMT zkoušky dobrovolné, proto z nich maturovali jen někteří. Všem úspěšným absolventům přejeme hodně štěstí v jejich profesním i osobním životě.

Právo v praxi

Studenti 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost si vyzkoušeli trestní právo v praxi. V malých skupinkách simulujících soudní senát měli rozhodnout, zda v zadaných případech došlo k porušení práva, zda se jedná o trestní čin a jaká sazba by vzhledem k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem byla pachateli udělena. Svá rozhodnutí museli podložit správnými paragrafy trestního zákoníku.


(Pokračování textu…)

Odborná praxe studentů 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost

Studenti 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost absolvovali v termínu od 17. 5. do 4. 6. souvislou 3týdenní praxi. Pracovali na městských i obecních úřadech, u okresního soudu, u Policie ČR, u městské policie, na katastrálním úřadu, úřadu práce, ve Státním okresním archivu Benešov, v Městské knihovně Benešov a na Českém svazu cyklistiky.

V rámci své praxe žáci poznali činnost jednotlivých institucí, doplnili teoretickou výuku o praktické dovednosti a rozvíjeli svůj aktivní přístup k profesní kariéře. Pro studenty byla praxe velmi přínosná. Naučili se archivovat dokumenty, vést evidenci došlé pošty, spočítat podporu v nezaměstnanosti i provádět vklad do katastru nemovitostí, účastnili se soudního jednání i pochůzek s policisty a strážníky při zajišťování veřejného pořádku, zkusili si sami vypracovat smlouvy a správní rozhodnutí, jednat s klienty, připravovat závody cyklistiky i vzdělávací programy pro žáky v knihovně. Činnosti, ke kterým se dostali, byly velmi různorodé a zajímavé stejně tak, jak pestrá a zajímavá je výuka odborných předmětů oborů veřejnosprávní činnost i budoucí uplatnění našich absolventů.

(Pokračování textu…)

Projekt Zdravá strava – koláže třídy 1.VC

Prváci oboru veřejnosprávní činnost se v květnu věnovali tématu Zdravá životospráva. V rámci tohoto projektu si osvojili správné stravovací návyky,
rozpoznávali zdravou a nezdravou stravu a rozebírali svůj týdenní jídelníček. Na závěr měli za úkol zpracovat koláž na téma zdravé a nezdravé potraviny. Posuďte sami, jak se jim úkol povedl.

Kampaň obyčejného hrdinství 2021

Zájemci z 2.VC a 2.ZT se v rámci biologie zapojili do výzvy Kampaň obyčejného hrdinství, která byla vypsána ekologickým hnutím Tereza a Ekoškola. V rámci kampaně byly vypsány tyto výzvy:

  1. výzva – Zasaď rostlinu!
  2. výzva – Užívej ekodopravu!
  3. výzva – Buď venku!
  4. výzva – Udělej něco pro ostatní!
  5. výzva – Zastav letákovou epidemii!
  6. výzva – Sniž spotřebu vody v domácnosti!
  7. výzva – Jez zdravě a ekologicky!
  8. výzva – Šiř informace!
  9. výzva – Den pro sebe (bez přístrojů, elektroniky,..)

Studenti si z výše uvedené nabídky vybrali pět výzev, které plnili. Uvědomili si tak, že každý může pro sebe, druhé či přírodu něco udělat. Každý má určitou moc. A záleží jen na nás, jak tuto moc využijeme.

(Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol