fbpx

Home » Articles posted by Jana Uhrová

Author Archives: Jana Uhrová

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Práce na projektech vrcholí – animace

Náš druhý mezinárodní projekt “ Média kolem nás“ se chýlí ke konci a spolupráce vrcholí závěrečnými úkoly. Celý půlrok jsme se věnovali tématu bezpečné práce v kyberprostoru, v ruštině nebo angličtině jsme zkoumali, jak tvořit bezpečné heslo, jak čelit nebezpečí, které internet přináší, jak rozpoznat dezinformaci. Pracovali jsme s elektronickými aplikacemi, tvořili plakáty, loga, pozdravy, luštili křížovky a puzzles, setkávali se v online hodinách. Poslední úkoly jsou trochu obtížnější, každá škola vytváří krátké animace na hlavní téma práce s elektronickými nástroji, ale volí si různá podtémata. Naším úkolem bylo zpracovat problematiku kyberšikany. Jak jsme se s úkolem poprali se můžete podívat v krátkých videích některých z nás. 1VC (Pokračování textu…)

Mezinárodní setkání žáků, studentů a učitelů

Dne 20.5.2021 proběhlo na platformě ZOOM mezinárodní setkání základních a středních škol ze 7 zemí. Celkem se setkání zúčastnilo 88 učitelů, studentů a žáků. Účastníci setkání se nejprve představili partnerům v anglickém či ruském jazyce, potom každá škola připravila krátkou prezentaci o své zemi a jejích tradicích ve zvoleném jazyce, některé i dvojjazyčně a na závěr si účastníci zahráli vědomostní kvíz na základě účastnických prezentací. Za nás se mezinárodního setkání škol zúčastnili Vojta Šindelář, Zuzka Šomoškoiová, Amélie Holíková, Sandra Němečková a Kája Zedníčková z 1PS a Veronika Nováková, Kateřina Dolejšová a Maryana Kabal z 1VC. Děkujeme za reprezentaci!

(Pokračování textu…)

Třetí setkání partnerů mezinárodních eTwinningových projektů

Dne 14. 5. 2021 se uskutečnilo už třetí letošní online setkání partnerů mezinárodních projektů. Učitelé základních a středních škol z Litvy, Lotyšska, Gruzie, Arménie, Ukrajiny, Polska a Česka diskutovali o pokračování práce na projektech, o potížích distanční výuky, o situaci ve výuce jazyků, IT a reálií v jednotlivých zemích a také o práci na dokončení probíhajících projektů. Naši studenti se v tomto roce zapojili do dvou mezinárodních jazykových projektů: „Kalendář přátelství“ a „Média kolem nás“. Hlavním bodem setkání ale byla příprava společné mezinárodní online hodiny, kde by studenti měli možnost poznat své partnery ze všech zúčastněných zemí a představit se jim. (Pokračování textu…)

On line setkání partnerů mezinárodních projektů

 Dne 19. 4. 2021 se uskutečnilo druhé setkání partnerů mezinárodních projektů Easmus+ a eTwinning na online platformě Google Meet. Učitelé diskutovali průběh práce na projektech, způsob zaznamenávání výsledků projektů a další spolupráci.  (Pokračování textu…)

Veselé Velikonoce!

Třída 1.VC vytvořila velikonoční přáníčka v programu Canva. Posílá je elektronicky nejen svým partnerům v projektu Kalendář přátelství, ale zároveň přeje v této nelehké době Vám všem krásné a veselé Velikonoce! (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol