fbpx

Home » Informace pro studenty

Category Archives: Informace pro studenty

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Exkurze 3.VC do Kramářovy vily

Dne 9. června nám zaměstnanci Úřadu vlády ČR umožnili v rámci exkurze z práva navštívit rezidenční sídlo českých premiérů – Kramářovu vilu. Prohlédli jsme si interiéry vily i přilehlou zahradu s nádherným výhledem na Prahu. Ocitli jsme se v místech, kde se setkávají významné osobnosti české i světové politické scény. Prohlídka byla doprovázena odborným výkladem průvodkyně, která nás seznámila s historií vily, s jejími původními majiteli Naděždou a Karlem Kramářovými, ale i s dnešním využití pro potřeby premiéra a vlády. (Pokračování textu…)

Odborná praxe – veřejnosprávní činnost

Žáci 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost se zúčastnili odborné praxe v rozsahu 3 týdnů v termínu od 9. 5. do 27. 5. 2022. Na praxi získali mnoho nových znalostí i zkušeností s výkonem práce. Místo, kde se rozhodli pracovat, si vybírali sami dle svého zájmu. Jednalo se zejména o městské nebo obecní úřady, okresní správu sociálního zabezpečení, hasičský záchranný sbor, státní okresní archiv, úřad práce, policii, advokátní kancelář, základní školu, atd. (Pokračování textu…)

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhlo v pondělí 30. května v zasedací místnosti naší školy za přítomnosti rodičů i učitelů. Setkání začalo studentskou hymnou Gaudeamus a projevem paní ředitelky. Poté byly žákům za mimořádné studijní výsledky či reprezentaci školy předány pochvaly.  Úspěšní absolventi oborů asistent zubního technika, veřejnosprávní činnost, sociální činnost a praktická sestra pak převzali vysvědčení z rukou svých třídních (Ing. Strakové, Ing. Sobotovičové, Mgr. Machuldové a Mgr. Pacovské). Všem absolventům přejeme na jejich další životní cestě hodně štěstí, zdraví, lásky a osobních i profesních úspěchů. Fototapeta Zelený čtyřlístek na bílém pozadí. - PIXERS.CZ (Pokračování textu…)

Ústní maturitní zkouška – veřejnosprávní činnost

Ve dnech 23. – 25. května skládali čtvrťáci oboru veřejnosprávní činnost ústní část maturitní zkoušky. Odborná komise hodnotila znalosti maturantů z českého jazyka, anglického jazyka, práva a veřejné správy. Výslednými známkami z maturitní zkoušky maturanti mile překvapili a potěšili nejen sebe, ale i své rodiče a vyučující. Prokázali, že jsou velmi dobře připraveni do praxe i příp. k dalšímu studiu. (Pokračování textu…)

Středočeský taneční pohár – krajské kolo

Ve středu 18. května nás reprezentovaly studentky 2. ročníku oboru sociální činnost (Simona Embacherová, Markéta Krajícová, Šárka Křížová a Nela Fáčková) na krajském finále Středočeského tanečního poháru v Mladé Boleslavi. S taneční choreografií s názvem Energy obsadily 6. místo. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol