fbpx

Home » Maturita

Category Archives: Maturita

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Ústní maturitní zkoušky oboru veřejnosprávní činnost

Ve dnech 1. a 2. června proběhly ústní maturitní zkoušky oboru veřejnosprávní činnost. Všichni studenti maturovali ústně z odborných předmětů právo a veřejná správa. Český jazyk a cizí jazyk byly dle rozhodnutí MŠMT zkoušky dobrovolné, proto z nich maturovali jen někteří. Všem úspěšným absolventům přejeme hodně štěstí v jejich profesním i osobním životě.

Praktická maturitní zkouška oboru veřejnosprávní činnost

Ve středu  28. dubna 2021 vstupovali studenti oboru veřejnosprávní činnost do školy s velkými obavami. Čekala je totiž pětihodinová odborná maturitní písemná práce z práva a veřejné správy. Jejich úkolem bylo zvládnout jak teoretické znalosti z oblasti ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního, správního a mezinárodního práva, tak jejich aplikaci do praxe a orientace v právních předpisech a programu Epis. Prokázali znalost odborných pojmů, působnosti orgánů i průběhu řízení.  Řešili konkrétní příklady ze správní praxe či soudní síně.  Součástí práce bylo napsání usnesení, smlouvy o dílo a žaloby. Poradit si museli též s výpočty z oblasti pracovního práva a správy sociálního zabezpečení. Práce to vůbec nebyla jednoduchá. Všichni odcházeli úplně vyčerpáni, ale s dobrým pocitem, že to snad zvládli. (Pokračování textu…)

Praktická maturitní zkouška oboru veřejnosprávní činnost

Ve čtvrtek 28. května 2020 vstupovali studenti oboru veřejnosprávní činnost do školy s velkými obavami. Čekala je totiž pětihodinová odborná maturitní písemná práce z práva a veřejné správy. Jejich úkolem bylo zvládnout jak teoretické znalosti z oblasti ústavního, občanského, rodinného, pracovního, obchodního, trestního, správního a mezinárodního práva, tak jejich aplikaci do praxe a orientaci v právních a správních předpisech. Prokázali znalost odborných pojmů, působnosti orgánů i průběhu řízení.  Řešili konkrétní příklady ze správní praxe či soudní síně.  Součástí práce bylo napsání správního rozhodnutí, kupní smlouvy a návrhu na zvýšení výživného. Poradit si museli též s výpočty z oblasti pracovního práva a správy sociálního zabezpečení. (Pokračování textu…)

Ústní maturitní zkoušky

V týdnu od 15. do 18. června skládali studenti třídy 4.VS (oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost) ústní maturitní zkoušku. Pro oba obory se jednalo o zkoušku z českého a anglického jazyka. Maturanti oboru veřejnosprávní činnost pak prokazovali znalosti z práva a veřejné správy, maturanti oboru sociální činnost z předmětů sociální politika a služby, sociální péče a pedagogika. (Pokračování textu…)

Informace pro maturanty

  1. Byl přijat zákon, který upravuje maturitní zkoušky v letošním šk. roce.

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

  1. V rámci společné části MZ se neskládá dílčí zkouška konaná formou písemné práce – neskládá se písemná práce z českého jazyka a literatury a písemná práce z cizího jazyka.
  2. Pro konání MZ je rozhodující datum obnovení osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole:

(Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol