fbpx

Home » Maturita

Category Archives: Maturita

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhlo v pondělí 30. května v zasedací místnosti naší školy za přítomnosti rodičů i učitelů. Setkání začalo studentskou hymnou Gaudeamus a projevem paní ředitelky. Poté byly žákům za mimořádné studijní výsledky či reprezentaci školy předány pochvaly.  Úspěšní absolventi oborů asistent zubního technika, veřejnosprávní činnost, sociální činnost a praktická sestra pak převzali vysvědčení z rukou svých třídních (Ing. Strakové, Ing. Sobotovičové, Mgr. Machuldové a Mgr. Pacovské). Všem absolventům přejeme na jejich další životní cestě hodně štěstí, zdraví, lásky a osobních i profesních úspěchů. Fototapeta Zelený čtyřlístek na bílém pozadí. - PIXERS.CZ (Pokračování textu…)

Ústní maturitní zkouška – veřejnosprávní činnost

Ve dnech 23. – 25. května skládali čtvrťáci oboru veřejnosprávní činnost ústní část maturitní zkoušky. Odborná komise hodnotila znalosti maturantů z českého jazyka, anglického jazyka, práva a veřejné správy. Výslednými známkami z maturitní zkoušky maturanti mile překvapili a potěšili nejen sebe, ale i své rodiče a vyučující. Prokázali, že jsou velmi dobře připraveni do praxe i příp. k dalšímu studiu. (Pokračování textu…)

Praktické maturitní zkoušky – obor veřejnosprávní činnost

Jarní dny jsou tradičně pro studenty 4. ročníku středních škol ve znamení obav, napětí i očekávání. Nejinak tomu je u čtvrťáků oboru veřejnosprávní činnost. Psali písemné práce i didaktické testy z českého a cizího jazyka a skládali praktickou zkoušku formou komplexní odborné práce z práva a veřejné správy. Touto prací prokázali, že znají náš právní řád, umí se orientovat v zákonech a vyřeší konkrétní právní kauzy.  Důležitou součástí práce byla též znalost  působnosti orgánů státní správy a samosprávy a zpracování  právních písemností. V letošní odborné práci psali smlouvu o dílo, návrh na rozvod manželství a správní rozhodnutí. V oblasti výpočtů pak spočítali fiktivním klientům podporu v nezaměstnanosti, dovolenou, životní minimum a nároky na dávky státní sociální podpory.

Praktická maturitní práce nebyla vůbec jednoduchá, ale ukázala, že naši maturanti jsou dobře připraveni pro svou profesi i pro další studium na vysokých školách. (Pokračování textu…)

Orientace v právních předpisech

Součástí výuky práva je práce se zákoníky. Tuto dovednost se studenti oboru veřejnosprávní činnost učí průběžně celé čtyři roky. Na otázky musí umět nejen odpovědět, ale své odpovědi i doložit správným paragrafem. Také odborná maturitní práce prověřuje, zda se studenti umí v právních předpisech orientovat. A proto studenti v rámci praktických hodin práva dostávají záludné otázky, jejichž odpovědi hledají v Ústavě, občanském zákoníku, trestních předpisech, zákoníku práce či občanském soudním řádu. (Pokračování textu…)

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhlo v pondělí 14. června v zasedací místnosti školy. Absolventi oboru veřejnosprávní činnost převzali osvědčení o úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky z rukou třídní učitelky Ing. Moniky Holé za přítomnosti svých rodičů. Zároveň obdrželi i Europass, který osvědčuje jejich vzdělání v zemích Evropské unie. Protože z důvodu epidemiologických opatření nemohli mít v zimě tito absolventi maturitní ples, součástí slavnostního ceremoniálu bylo i šerpování, slavnostní přípitek a fotografie se šerpou i s rodiči na památku. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol