Ústní maturitní zkouška žákyň oboru sociální činnost

Žákyně 4. ročníku oboru sociální činnost konaly ve dnech 22. – 24. května 2023 ústní maturitní zkoušku. Maturitní komise poslouchala, jak pečlivě se žákyně naučily předměty český jazyk a literatura, anglický jazyk, sociální politika a služby, pedagogika a sociální péče, a poté jejich  znalosti hodnotila. Tři žákyně (z celkového počtu 17) maturovaly s vyznamenáním (jedna žákyně získala samé jedničky), třináct jich prospělo. Většina maturantek bude dále pokračovat ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, některé se již zapojí do pracovního procesu. Přejeme jim, ať se i nadále daří.