fbpx

Home » Předměty » Odborná praxe

Category Archives: Odborná praxe

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Dny otevřených dveří

Středa 8. 12. 2021

Čtvrtek 20. 1. 2022

Úterý 8. 2. 2022

vždy od 14:00, 15:00 a 16:00

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Odborná praxe žáků oboru sociální činnost

V termínu od 24. května 2021 do 25. června 2021 se žáci 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost zúčastnili odborné praxe. Ve 2. ročníku byla praxe 2týdenní a ve 3. ročníku 3týdenní. Žáci si sami zajistili praxi převážně v mateřských, základních a speciálních školách, dále pak ve školní družině, v domovech seniorů, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem a na úřadu práce. Na odborné praxi žáci vykonávali dohled nad dětmi při hře, na procházkách v přírodě, na výletech, při hygieně a stravování. Připravovali program a pomůcky pro děti, dělali asistenty pedagoga – pomáhali žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při výuce. V sociálních zařízeních pečovali o klienta – jeho lůžko, hygienu, stravování, pitný režim, mobilitu, prováděli polohování a aktivizaci klientů. Na úřadě práce se seznámili se spisovou dokumentací klienta, s různými tiskopisy, pomáhali s archivací, prováděli činnosti na oddělení trhu práce, zaměstnanosti, hmotné nouze a příspěvku na péči. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol