fbpx

Home » veřejnosprávní činnost

Category Archives: veřejnosprávní činnost

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Exkurze do Lidic

Ve středu 22. června navštívili studenti 2. SC a 2.VC Lidice – místo spjaté s válečnými dějinami, symbolizující utrpení obyvatel za 2. světové války. Průvodkyně žákům vyprávěla, proč byla obec Lidice 10. června 1942 vypálena a srovnána se zemí a co se stalo s muži, ženami a dětmi.  Vyprávění doplnila vzpomínkami pamětníků.  Poté následovala prohlídka nových Lidic, růžového sadu, bronzového sousoší 82 zavražděných dětí a dalších pietních míst na území původní obce. Příběh Lidic nesmí být zapomenut a my jsme si toho vědomi víc než kdykoliv předtím. (Pokračování textu…)

Návštěva 1.VC a 2.VC v Poslanecké sněmovně a Senátu

V pátek 10.června navštívili studenti 1. a 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost Parlament ČR. Měli možnost shlédnout prostory, které jsou využívány k jednáním, konferencím, schůzím a pro přijímání nejrůznějších delegací. Obdivovali krásu historických budov, ve kterých Senát a Poslanecká sněmovna sídlí a naslouchali zasvěcenému výkladu nejen o historii těchto nádherných míst, ale i o současném chodu obou institucí. Největším zážitkem byla možnost navštívit hlavní jednací sál a tiskové centrum (Pokračování textu…)

Odborná praxe – veřejnosprávní činnost

Žáci 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost se zúčastnili odborné praxe v rozsahu 3 týdnů v termínu od 9. 5. do 27. 5. 2022. Na praxi získali mnoho nových znalostí i zkušeností s výkonem práce. Místo, kde se rozhodli pracovat, si vybírali sami dle svého zájmu. Jednalo se zejména o městské nebo obecní úřady, okresní správu sociálního zabezpečení, hasičský záchranný sbor, státní okresní archiv, úřad práce, policii, advokátní kancelář, základní školu, atd. (Pokračování textu…)

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhlo v pondělí 30. května v zasedací místnosti naší školy za přítomnosti rodičů i učitelů. Setkání začalo studentskou hymnou Gaudeamus a projevem paní ředitelky. Poté byly žákům za mimořádné studijní výsledky či reprezentaci školy předány pochvaly.  Úspěšní absolventi oborů asistent zubního technika, veřejnosprávní činnost, sociální činnost a praktická sestra pak převzali vysvědčení z rukou svých třídních (Ing. Strakové, Ing. Sobotovičové, Mgr. Machuldové a Mgr. Pacovské). Všem absolventům přejeme na jejich další životní cestě hodně štěstí, zdraví, lásky a osobních i profesních úspěchů. Fototapeta Zelený čtyřlístek na bílém pozadí. - PIXERS.CZ (Pokračování textu…)

Ústní maturitní zkouška – veřejnosprávní činnost

Ve dnech 23. – 25. května skládali čtvrťáci oboru veřejnosprávní činnost ústní část maturitní zkoušky. Odborná komise hodnotila znalosti maturantů z českého jazyka, anglického jazyka, práva a veřejné správy. Výslednými známkami z maturitní zkoušky maturanti mile překvapili a potěšili nejen sebe, ale i své rodiče a vyučující. Prokázali, že jsou velmi dobře připraveni do praxe i příp. k dalšímu studiu. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol