fbpx

Home » veřejnosprávní činnost

Category Archives: veřejnosprávní činnost

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?


Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Muzeum, kde nic není takové, jak se zdá

Studenti 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost navštívili v závěru školního roku v rámci biologie Muzeum smyslů – interaktivní muzeum, kde si otestovali své smysly a vyzkoušeli svět plný pocitů a neuvěřitelných optických iluzí.  Přes 50 exponátů od zkreslených místností přes úžasné instalace po obrázky s optickými iluzemi nabízelo příležitost ke kladení otázek a poučení o našich smyslech a vnímání. (Pokračování textu…)

Sportovní den

V pondělí 27. června už studenti 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost opustili školní lavice a protáhli svá těla na beachvolejbalovém hřišti na Sladovce. (Pokračování textu…)

Exkurze do Lidic

Ve středu 22. června navštívili studenti 2. SC a 2.VC Lidice – místo spjaté s válečnými dějinami, symbolizující utrpení obyvatel za 2. světové války. Průvodkyně žákům vyprávěla, proč byla obec Lidice 10. června 1942 vypálena a srovnána se zemí a co se stalo s muži, ženami a dětmi.  Vyprávění doplnila vzpomínkami pamětníků.  Poté následovala prohlídka nových Lidic, růžového sadu, bronzového sousoší 82 zavražděných dětí a dalších pietních míst na území původní obce. Příběh Lidic nesmí být zapomenut a my jsme si toho vědomi víc než kdykoliv předtím. (Pokračování textu…)

Návštěva 1.VC a 2.VC v Poslanecké sněmovně a Senátu

V pátek 10.června navštívili studenti 1. a 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost Parlament ČR. Měli možnost shlédnout prostory, které jsou využívány k jednáním, konferencím, schůzím a pro přijímání nejrůznějších delegací. Obdivovali krásu historických budov, ve kterých Senát a Poslanecká sněmovna sídlí a naslouchali zasvěcenému výkladu nejen o historii těchto nádherných míst, ale i o současném chodu obou institucí. Největším zážitkem byla možnost navštívit hlavní jednací sál a tiskové centrum (Pokračování textu…)

Odborná praxe – veřejnosprávní činnost

Žáci 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost se zúčastnili odborné praxe v rozsahu 3 týdnů v termínu od 9. 5. do 27. 5. 2022. Na praxi získali mnoho nových znalostí i zkušeností s výkonem práce. Místo, kde se rozhodli pracovat, si vybírali sami dle svého zájmu. Jednalo se zejména o městské nebo obecní úřady, okresní správu sociálního zabezpečení, hasičský záchranný sbor, státní okresní archiv, úřad práce, policii, advokátní kancelář, základní školu, atd. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol