Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Tloskov

Žáci 1. ročníku oboru sociální činnost navštívili 26. června 2024 Den otevřených dveří v Centru sociálních služeb Tloskov. Seznámili se s několika sociálními službami, které nabízí pomocnou ruku zejména klientům s mentálním postižením. Prohlédli si denní stacionář, odlehčovací služby, pracoviště rané péče a službu domov pro osoby se zdravotním postižením “U Stromu”. Viděli několik aktivizačních ateliérů – textilní, hudební a výrobu ručního papíru a poznali relaxační místnost “Snoezelen”, kde probíhá ve speciálně zařízené a vybavené místnosti terapie klientů pomocí aktivní smyslové stimulace, relaxace a meditace. Žáky zde uchvátila zejména vodní postel a řada svítících předmětů, které nabízejí zajímavé a intenzivní podněty, jež dokáží zaujmout a aktivizovat smysly. Velkým zážitkem byla pro žáky i aktivní účast na muzikoterapeutickém programu. Měli možnost prožít si s pomocí různých bubnů, bubínků, trianglů a řehtaček všechny části muzikoterapie – ventil, vydýchání, komunikace, relaxace, aktivizace. Exkurze do Centra sociálních služeb Tloskov byla pro všechny zúčastněné velmi zdařilá, zajímavá a přínosná.