Exkurze 4. PS na Jednotce intenzivní a resuscitační péče

Ve středu 9. 11. 2022 se naše třída 4. PS zúčastnila exkurze na Jednotce intenzivní a resuscitační péče JIRP, která se nachází ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze a je součástí Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN. Probíhá zde odborná lékařská péče o pacienty od novorozeneckého věku po děti do osmnácti let a to včetně možnosti umělé plicní ventilace. Personál oddělení zajišťuje péči u širokého spektra různých lékařských diagnóz. Nyní tu můžeme vidět i dětské pacienty po operačních výkonech z důvodu rekonstrukce v chirurgickém pavilonu B4. Jsou to například děti po transplantaci jater, polytraumatech, po břišních operacích či po implantaci PEGu apod. Chtěly bychom touto cestou velmi poděkovat vrchní sestře paní Dagmar Kobesové za odborný výklad a seznámí s celou ošetřovací jednotkou.

Exkurze se nám velice líbila, přinesla nám nové poznatky z oboru intenzivní a resuscitační péče, které se nám určitě budou hodit v našem dalším studiu i profesním životě. Velmi si vážíme i nabídky na tomto oddělení v budoucnu pracovat.

žákyně 4. PS