Exkurze do Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech

Žákyně 3. ročníku oboru sociální činnost navštívily poslední týden školního roku Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech. Sociální pracovnice informovala žákyně o vzniku a realizaci projektu hospice i o jeho zaměření – zlepšování kvality života pacientů s nevyléčitelnou nemocí a jejich rodin. Seznámila je s cílovou skupinou klientů (lidé starší 16 let v pokročilém a posledním stádiu nevyléčitelného onemocnění), kapacitou (až 30 lůžek převážně v jednolůžkových pokojích s bezbariérovým sociálním zařízením), délkou poskytování lůžkového hospice – maximálně 90 dnů za kalendářní rok, a také s dalšími poskytovanými službami (pobytová odlehčovací služba, domácí hospic, pečovatelská služba, odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek, masáže, Komunitní centrum a DOBRObistro). Zmínila i vícezdrojové financování hospice (zdravotní pojišťovny, kraj, obec, dary, granty, příspěvky klientů) a také jeho vizi – umožnit pacientům a jejich blízkým žít naplno tak, jak jim to jejich nemoc dovolí. Poté si žákyně mohly prohlédnout pokoje, knihovnu, kapli, místnost posledního rozloučení, Komunitní centrum, DOBRObistro a krásnou zahradu. Exkurze do Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech byla pro žákyně nejen poučná, ale také dojemná. Žákyně se setkaly s týmem odborníků, který se stará o pacienty v pokročilém stádiu onemocnění. Jejich péče je nejen odborná, ale také lidská a plná empatie.