Exkurze do Jedličkova ústavu v Praze

Žákyně 3. ročníku oboru sociální činnost navštívily nejstarší české zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením Jedličkův ústav v Praze. Prohlédly si bezbariérovou školu, která ucelenou rehabilitací připravuje děti a mládež s tělesným postižením k integraci do života. Viděly běžné třídy základní i střední školy, bazén a tělocvik v bazénu, dílny – keramickou, textilní, dřevařskou a košíkářskou, internát pro žáky, Školní klub, fyzioterapii i ergoterapii, kde se děti učí běžným věcem, aby mohly být co nejvíce soběstačné. Prohlédly si řadu kompenzačních pomůcek, bez kterých se žáci tohoto zařízení neobejdou. Velmi zajímavá byla návštěva třídy oboru sociální činnost. Naše žákyně dostaly možnost hovořit se studenty 3. ročníku, kde zrovna probíhala hodina matematiky. Na závěr studentky poseděly v bezbariérové kavárně TaKavárna, kde je obsluhovaly místní vozíčkáři. Exkurze byla pro naše žákyně velmi zajímavá a poučná.