Exkurze do Muzea Policie ČR

Žáci 3. ročníku navštívili 7. listopadu Muzeum PČR v Praze. Dozvěděli se řadu informací o vývoji policie a četnictva na našem území. Prohlédli si uniformy za celou dobu historie, viděli i dopravní prostředky užívané policií, zjistili jaké služby u policie působí. Kromě informací z veřejné správy získali i historické souvislosti z válečného období, z padesátých let 20. století a z doby po letech 1968 a 1989. Zaujala je expozice kriminální policie, kde slyšeli o různých kriminalistických metodách jako je daktyloskopie, trasologie, testování DNA a další, které kriminalisté využívají. Prohlédli si dokumentaci známých kriminálních případů, z nichž některé byly zfilmovány. Na závěr náš průvodce přinesl ukázky zbraní, které policisté používali a používají. Zájemci si je mohli potěžkat a podívat se, jak se ovládají. Někteří naši žáci plánují v budoucnu u policie pracovat, a tak tímto směrem zaměřují své odborné praxe od 2. do 4. ročníku. Den se opravdu vydařil.