Exkurze Muzeum Policie ČR

Žáci 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost navštívili Muzeum Policie ČR v Praze  v bývalém klášteře  –  Karlov. Prohlédli si expozice o historii četnictva a policie, o činnosti  četnictva za druhé světové války a po ní. Nejvíce je zaujala část věnovaná kriminalistice, dopravní policii, protidrogové problematice a operativní technice používané různými útvary policie. Průvodkyně podrobně a zajímavě popisovala známé kriminální případy. Některé byly i zfilmovány. Například po mnoha letech se kriminalisté blíží rozuzlení případu Otýlie Vranské, která byla zavražděna v roce 1933. Jedná se o nejznámější neobjasněnou vraždu v dějinách československé kriminalistiky. Zajímavá byla i prohlídka sálu dopravní policie, kde bylo možné si jednoduchým testem vyzkoušet svoje schopnosti k řízení motorového vozidla. Celý den se vydařil a my děkujeme za spoustu zajímavých informací.