Exkurze na matriku

Dne 5. března 2024 měla třída 1. VS – oboru veřejnosprávní činnost – možnost podívat se do obřadní síně města Benešov, kde na ně čekaly pracovnice z oddělení osobních dokladů a matrik, odboru správních agend MěÚ Benešov. Osobně se tak žáci setkali s jednotlivými úřednicemi a díky jejich bohatým a léty prověřeným zkušenostem získali i spoustu nových poznatků a především upevnění již nabytých vědomostí z hodin veřejné správy.

Matrikářky nás provedly všemi druhy matrik a také nás seznámily s formuláři a tiskopisy, které patří k jednotlivým matrikám. Studenti dostali příležitost nahlédnout do starých matričních knih a v neposlední řadě i klást otázky.

Úřednice zhodnotily svou práci jako činnost náročnou, ale obohacující, a i tato exkurze byla pro žáky studnicí hodnotných informací.