Exkurze na OSSZ Benešov

Poprvé za existence Okresní správy sociálního zabezpečení v Benešově došlo na návštěvu tohoto úřadu a to v rámci exkurze připravené pro naše studenty 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost. Dne 19. března 2024 studenty v ranních hodinách přivítal ředitel OSSZ pan Ing. Petr Stanka a krátce pohovořil o činnosti instituce.

Poté se třída rozdělila do dvou skupin a absolvovala „kolečko“ po jednotlivých odděleních úřadu. Studenti si odnesli spoustu cenných informací o fungování úřadu, ale i životně důležitých zkušeností, se kterými se někteří úředníci osobně podělili. Tato návštěva byla průkopnická jak ze strany úřadu, tak i ze strany naší školy a věřím, že v této tradici budeme nadále pokračovat.