Job Shadowing Lemgo Německo

Ve dnech 3.6. 2024 – 6.6.2024 jsme spolu s kolegyní Mgr. Barborou Palánovou měly v rámci projektu Erasmus+ možnost strávit tři intenzivní dny v německé střední odborné škole Lüttfeld Berufskolleg Lippe. Škola se nachází v městě Lemgo v Severním Porýní – Westfálsku, a studuje na ní v různých programech 1300 studentů. My jsme se blíže seznámily s organizací výuky oborů Sociální péče a Zdravotní péče, které jsou obsahem vzdělávání blízké naším oborům. Měly jsme možnost seznámit se s německými kolegy a sdílet a porovnávat s nimi zkušenosti. Prohlédly jsme si kampus školy a novou moderní budovu, InnovationSPIN, kde jsou mimo jiné učebny pro praktickou výuku ošetřovatelství.

Navštívily jsme hodiny výuky anglického a německého jazyka, ošetřovatelství, pedagogiky a zdravovědy, měly jsme možnost pozorovat kolegy při práci, diskutovat s nimi o metodách výuky a sdílet materiály. Výuka anglického jazyka je na odborných školách založená na práci s modelovými situacemi a odbornými texty. Materiály a učebnice, které nám byly poskytnuty, obohatí odbornou výuku našich studentů, především oboru Sociální činnost. Seznámily jsme se i s dalšími aspekty fungování školy, například s projektem, který se zabývá začleňováním znevýhodněných žáků do výuky.

Prezentovaly jsme studentům a učitelům obory naší školy, především výuku oboru Sociální činnost. Německé studenty zajímal i systém školství v České republice a organizace praxí na naší škole.

Navštívily jsme také školku ve městě Lage, ve které pečují o děti ve věku 1-6 let, a ve které by možná v budoucnu mohly praktikovat i naši studenti. Seznámení se s prací Erasmus týmu v Lemgu a plánování případné spolupráce obou škol, případně dalších mobilit v příštích letech bylo také součástí naší návštěvy.

Kromě času ve škole a hodinách nás němečtí kolegové provedli starým městem Lemgo, navštívily jsme město Bielefeld a památník Herrmann’s Denkmal. Děkujeme všem milým německým kolegům, hlavně koordinátorce projektu paní Sonje Glöckner, za umožnění inspirativní návštěvy jejich školy a ochotu a vstřícnost, a doufáme, že se podařilo navázat spolupráci, která bude pokračovat v příštích letech.