fbpx

Home » Akce školy » Kandidáti do školské rady

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

Středa 8. 12. 2021

Úterý 18. 1. 2022

Úterý 8. 2. 2022

vždy od 14:00, 15:00 a 16:00

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Kandidáti do školské rady

Volby do školské rady se uskuteční – ve čtvrtek 25. 11. 2021 (během třídních schůzek)

Školská rada je orgán, který se zřizuje podle školského zákona, podílí se na správě školy, skládá se ze zástupců zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků.

Školská rada například schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení žáků, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, projednává návrh rozpočtu.

Kandidáti na členy školské rady:

Zástupci žáků:

  • paní Jankovská (zákonný zástupce žáka z 1 PS)
  • pan Garaja (zákonný zástupce žáků – 1 SC a 3 PS)
  • slečna Kateřina Dufková (žákyně 3. SC)

Zástupci pedagogů:

  • Ing. Petra Sobotovičová
  • Mgr. Martina Pacovská
  • paní Chmelařová Brožková

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol