Home » Kontakt » Učitelé a pracovníci školy

Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Učitelé a pracovníci školy

Pro telefonní kontakt na jednotlivé vyučující využijte telefonní číslo školy: 317 723 084, na učitele budete přepojeni nebo získáte informaci, kdy je možné se s ním spojit.

V e-mailových adresách je znak @ z důvodu ochrany před spamem nahrazen (at).

Vedení školy:

Ředitelka školy

Mgr. Komárková Regina komarkova(at)sosbn.cz

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Eva Štěpánková stepankova(at)sosbn.cz

Výchovný poradce

Mgr. Hana Prášková richterova(at)sosbn.cz

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Radka Zemanová zemanova.radka(at)centrum.cz

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Mgr. Hana Kohoutová kohoutova(at)sosbn.cz

Vedoucí učitelé oborů

Ing. Monika Holá hola_m(at)sosbn.cz Obor veřejnosprávní činnost
Mgr. Helena Machuldová machuldovahelena(at)seznam.cz Obor sociální činnost
Mgr. Jana Maršálková Grešová janagresova(at)centrum.cz Obor zdravotnický asistent
Josefína Petrášová petrasova.1(at)seznam.cz Obor asistent zubního technika

 Vyučující:

Bímová Mrázková Soňa bimova_s(at)sosbn.cz Odborné předměty AZT
Ing. Bořilová Magdaléna magdalenaborilova(at)seznam.cz Matematika, Fyzika, Informatika
Brožková Lenka brozkova.l@post.cz Odborné předměty AZT
Mgr. Brychová Eva telocvikar(at)email.cz Ruský jazyk, tělocvik
Mgr. Bukovská Hana bukovskahana(at)seznam.cz Anglický jazyk
Mgr. Červenka Michal zboznicem(at)seznam.cz Německý jazyk, dějepis, občanská nauka
Mgr. Doubková Hana doubkova(at)sosbn.cz Český jazyk a literatura, Společenská kultura
Mgr. Doušová Markéta dousova(at)sosbn.cz Matematika, informatika, zdravotní nauka
Havlíková Petra dvopet(at)tiscali.cz Odborné předměty AZT
Ing. Holá Monika hola_m(at)sosbn.cz Veřejná správa, ekonomika
Mgr. Jelínek Jan jelinek.ucitel(at)seznam.cz Tělocvik
Mgr. Ježková Zdena jezkova.z(at)email.cz Český jazyk a literatura, občanská nauka
Mgr. Kohoutova Hana kohoutova(at)sosbn.cz Právo, veřejná správa, biologie a ekologie
Mgr. Kolínová Věra verakolinova(at)seznam.cz Český jazyk a literatura, literární a kulturní výchova
Mgr. Kosíková Hana hkosikova(at)seznam.cz Matematika, informatika
Mgr. Kubásek Zdeněk kubasekzdenek(at)seznam.cz Anglický jazyk
Mgr. Machuldova Helena machuldovahelena(at)seznam.cz Sociální péče, pečovatelství, sociální politika a služby
Mgr. Pacovská Martina pacovska(at)sosbn.cz Odborné předměty ZA
Mgr. Palánová Barbora palanovab(at)seznam.cz Anglický jazyk
Mgr. Pavlík Jiří pavlik(at)quick.cz Chemie
Mgr. Prášková Hana richterova(at)sosbn.cz Právo, psychologie, pedagogika
Setničková Vlasta sosbn(at)sosbn.cz Odborné předměty AZT
Ing. Sobotovičová Petra sobotovicova(at)sosbn.cz Ekonomika, účetnictví, informatika
Mgr. Stojánková Jitka jitkastojankova(at)seznam.cz Odborné předměty ZA
Ing. Straková Jana jstrakova(at)atlas.cz Anglický jazyk, německý jazyk
Štemberková Jarmila jstemberkova(at)atlas.cz Odborné předměty ZA
Mgr. Vacková Blanka blavack(at)seznam.cz, vackova@sosbn.cz Odborné předměty ZA
Mgr. Zemanová Radka zemanova.radka(at)centrum.cz Anglický jazyk, zdravotní nauka

Kancelář školy:

Věra Ledecká sosbn(at)sosbn.cz
Ing. Dana Neprašová neprasova(at)sosbn.cz

Správce webových stránek a koordinátor informačních a komunikačních technologií:

Mgr. Markéta Doušová dousova(at)sosbn.cz

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol