fbpx

Home » Kontakt » Učitelé a pracovníci školy

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

Středa 8. 12. 2021

Úterý 18. 1. 2022

Úterý 8. 2. 2022

vždy od 14:00, 15:00 a 16:00

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Učitelé a pracovníci školy

Pro telefonní kontakt na jednotlivé vyučující využijte telefonní číslo školy: 317 723 084, na učitele budete přepojeni nebo získáte informaci, kdy je možné se s ním spojit.

V e-mailových adresách je znak @ z důvodu ochrany před spamem nahrazen (at).

Vedení školy:

Ředitelka školy

Mgr. Komárková Regina komarkova(at)sosbn.cz

Zástupkyně ředitelky školy

Mgr. Eva Štěpánková stepankova(at)sosbn.cz

Výchovný poradce

Mgr. Hana Prášková praskova(at)sosbn.cz

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Radka Zemanová zemanova(at)sosbn.cz

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Mgr. Hana Kohoutová kohoutova(at)sosbn.cz

Vedoucí učitelé oborů

Ing. Monika Holá hola_m(at)sosbn.cz Obor veřejnosprávní činnost
Mgr. Helena Machuldová machuldova(at)sosbn.cz Obor sociální činnost
Mgr. Jana Maršálková Grešová marsalkova(at)sosbn.cz Obor zdravotnický asistent / praktická sestra
Josefína Petrášová petrasova(at)sosbn.cz Obor asistent zubního technika

 Vyučující:

Bímová Mrázková Soňa bimova_s(at)sosbn.cz Odborné předměty AZT
Ing. Bořilová Magdaléna borilova(at)sosbn.cz Matematika, Fyzika, Informatika
Brožková Lenka brozkova(at)sosbn.cz Odborné předměty AZT
Mgr. Brychová Eva brychova(at)sosbn.cz Ruský jazyk, tělocvik
Ing. Březovská Ivana brezovska(at)sosbn.cz Informační a komunikační technologie
Mgr. Bukovská Hana bukovska(at)sosbn.cz Anglický jazyk
Mgr. Červenka Michal cervenka(at)sosbn.cz Dějepis, Zeměpis, Občanská nauka
Mgr. Doubková Hana doubkova(at)sosbn.cz Český jazyk a literatura, Společenská kultura
Mgr. Dovenerová Sylvie dovenerova(at)sosbn.cz Anglický jazyk, Občanská nauka
Mgr. Doušová Markéta dousova(at)sosbn.cz Matematika, informatika, zdravotní nauka
Ing. Holá Monika hola_m(at)sosbn.cz Veřejná správa, ekonomika
Mgr. Jelínek Jan jelinek(at)sosbn.cz Tělocvik
Mgr. Ježková Zdena jezkova(at)sosbn.cz Český jazyk a literatura, občanská nauka
Mgr. Kohoutova Hana kohoutova(at)sosbn.cz Právo, veřejná správa, biologie a ekologie
Mgr. Kolínová Věra kolinova(at)sosbn.cz Český jazyk a literatura, literární a kulturní výchova
Mgr. Kosíková Hana kosikova(at)sosbn.cz Matematika
Mgr. Kubásek Zdeněk kubasek(at)sosbn.cz Anglický jazyk
Mgr. Machuldova Helena machuldova(at)sosbn.cz Sociální péče, pečovatelství, sociální politika a služby
Mgr. Maršálková Grešová Jana marsalkova(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Mgr. Pacovská Martina pacovska(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Mgr. Palánová Barbora palanova(at)sosbn.cz Anglický jazyk
Mgr. Pavlík Jiří pavlik(at)sosbn.cz Chemie
Petrášová Josefína petrasova(at)sosbn.cz Odborné předměty AZT
Mgr. Prášková Hana praskova(at)sosbn.cz Právo, psychologie, pedagogika
Setničková Vlasta setnickova(at)sosbn.cz Odborné předměty AZT
Ing. Sobotovičová Petra sobotovicova(at)sosbn.cz Ekonomika, účetnictví, informatika
Mgr. Stojánková Jitka stojankova(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Ing. Straková Jana strakova(at)sosbn.cz Anglický jazyk, německý jazyk
Štemberková Jarmila stemberkova(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Mgr. Uhrová Jana uhrova(at)sosbn.cz Anglický jazyk
Mgr. Vacková Blanka vackova(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Mgr. Zemanová Radka zemanova(at)sosbn.cz Anglický jazyk, zdravotní nauka

Kancelář školy:

Adéla Košíková sosbn(at)sosbn.cz, kosikova_a@sosbn.cz
Věra Ledecká sosbn(at)sosbn.cz
Ing. Dana Neprašová neprasova(at)sosbn.cz

Správce webových stránek a koordinátor informačních a komunikačních technologií:

Mgr. Markéta Doušová dousova(at)sosbn.cz

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol