fbpx

Home » Kontakt » Učitelé a pracovníci školy

Pro uchazeče

Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Učitelé a pracovníci školy

Pro telefonní kontakt na jednotlivé vyučující využijte telefonní číslo školy: 317 723 084, na učitele budete přepojeni nebo získáte informaci, kdy je možné se s ním spojit.

V e-mailových adresách je znak @ z důvodu ochrany před spamem nahrazen (at).

Vedení školy:

Ředitelka školy

Mgr. Komárková Regina komarkova(at)sosbn.cz

Zástupce ředitelky školy

Mgr. Jan Jelínek jelinek(at)sosbn.cz

Výchovný poradce

Mgr. Hana Prášková praskova(at)sosbn.cz

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Radka Zemanová zemanova(at)sosbn.cz

Koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Mgr. Hana Kohoutová kohoutova(at)sosbn.cz

Vedoucí učitelé oborů

Ing. Monika Holá hola_m(at)sosbn.cz Obor veřejnosprávní činnost
Mgr. Helena Machuldová machuldova(at)sosbn.cz Obor sociální činnost
Mgr. Jana Maršálková Grešová marsalkova(at)sosbn.cz Obor zdravotnický asistent / praktická sestra
Josefína Petrášová petrasova(at)sosbn.cz Obor asistent zubního technika

 Vyučující:

Bc. Bímová Mrázková Soňa bimova_s(at)sosbn.cz Odborné předměty AZT
Ing. Bořilová Magdaléna borilova(at)sosbn.cz Matematika, Fyzika, Informatika
Mgr. Brychová Eva brychova(at)sosbn.cz Ruský jazyk, tělocvik
Ing. Březovská Ivana brezovska(at)sosbn.cz Informační a komunikační technologie
Mgr. Bukovská Hana bukovska(at)sosbn.cz Anglický jazyk
Mgr. Červenka Michal cervenka(at)sosbn.cz Dějepis, Zeměpis, Občanská nauka
Mgr. Doubková Hana doubkova(at)sosbn.cz Český jazyk a literatura, Společenská kultura
Mgr. Dovenerová Sylvie dovenerova(at)sosbn.cz Anglický jazyk, Občanská nauka
Mgr. Doušová Markéta dousova(at)sosbn.cz Matematika, informatika
Bc. Galaš Filip DiS. galas(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Mgr. Hníďák Ivo hnidak(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Ing. Holá Monika hola_m(at)sosbn.cz Veřejná správa, ekonomika
Chmelařová Brožková Lenka chmelarova(at)sosbn.cz Odborné předměty AZT
Mgr. Ježková Zdena jezkova(at)sosbn.cz Český jazyk a literatura, občanská nauka
Mgr. Kohoutova Hana kohoutova(at)sosbn.cz Právo, veřejná správa, biologie a ekologie
Mgr. Kolínová Věra kolinova(at)sosbn.cz Český jazyk a literatura, literární a kulturní výchova
Mgr. Kosíková Hana kosikova(at)sosbn.cz Matematika
Ing. Bc. Kramperová Pavla kramperova(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Mgr. Kubásek Zdeněk kubasek(at)sosbn.cz Anglický jazyk
Mgr. Machuldova Helena machuldova(at)sosbn.cz Sociální péče, pečovatelství, sociální politika a služby
Mgr. Maršálková Grešová Jana marsalkova(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Mgr. Veronika Navrátilová navratilova(at)sosbn.cz Tělocvik
Mgr. Šimona Němcová nemcova(at)sosbn.cz Anglický jazyk, matematika
Mgr. Pacovská Martina pacovska(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Mgr. Palánová Barbora palanova(at)sosbn.cz Anglický jazyk
Mgr. Pavlík Jiří pavlik(at)sosbn.cz Chemie
Petrášová Josefína petrasova(at)sosbn.cz Odborné předměty AZT
Mgr. Prášková Hana praskova(at)sosbn.cz Právo, psychologie, pedagogika
Setničková Vlasta setnickova(at)sosbn.cz Odborné předměty AZT
Ing. Sobotovičová Petra sobotovicova(at)sosbn.cz Ekonomika, účetnictví, informatika
Mgr. Lenka Sochanová sochanova(at)sosbn.cz Anglický jazyk
Mgr. Stojánková Jitka stojankova(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Ing. Straková Jana strakova(at)sosbn.cz Anglický jazyk, německý jazyk
MuDr. Šedo Leoš sedo(at)sosbn.cz Stomatologie
Štemberková Jarmila stemberkova(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Mgr. Štěpánková Eva stepankova(at)sosbn.cz Somatologie
Mgr. Kateřina Štrbová strbova(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Mgr. Vacková Blanka vackova(at)sosbn.cz Odborné předměty PS
Mgr. Zemanová Radka zemanova(at)sosbn.cz Anglický jazyk, zdravotní nauka

Kancelář školy:

Adéla Košíková sosbn(at)sosbn.cz, kosikova_a@sosbn.cz
Věra Ledecká sosbn(at)sosbn.cz
Ing. Dana Neprašová neprasova(at)sosbn.cz

Správce webových stránek a koordinátor informačních a komunikačních technologií:

Mgr. Markéta Doušová dousova(at)sosbn.cz

Projekty EU

Škola získala akreditaci v programu Erasmus+, díky níž bude moci pořádat odborné stáže a kurzy v zahraničí pro žáky i učitele.

Projekt Profesní rozvoj učitelů a rozvoj odborné výuky Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Učitelé školy díky němu absolvují kurzy a odborné stáže v zahraničí.

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Žáci školy díky němu absolvovali zahraniční odborné stáže v Londýně a Dublinu.

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

 

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol