Home » Kontakt » Třídní učitelé

Dny otevřených dveří
  • Středa 12. 12. 2018
  • Čtvrtek 10. 1. 2019
  • Pondělí 28. 1. 2019
  • vždy od 14 do 17 hodin
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Třídní učitelé

1.ZA Mgr. Zdeněk KUBÁSEK
1.ZT Ing. Jana STRAKOVÁ
1.VC Ing. Petra SOBOTOVIČOVÁ
1. SC Mgr. Helena MACHULDOVÁ
2.ZA Mgr. Věra KOLÍNOVÁ
2.ZT Mgr. Hana DOUBKOVÁ
2.VC Ing. Monika HOLÁ

 

3.ZA Mgr. Blanka VACKOVÁ
3.ZT Josefína PETRÁŠOVÁ
3.VS Mgr. Hana KOHOUTOVÁ

 

4.ZA Mgr. Eva BRYCHOVÁ
4.ZT Ing. Magdaléna BOŘILOVÁ
4.VS Mgr. Michal ČERVENKA

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy