Home » EVVO » Máme nejvyšší stupeň ocenění „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Rubriky

Máme nejvyšší stupeň ocenění „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“

Naše škola zaznamenala obrovský úspěch v oblasti environmentálního vzdělávání (EVVO), které v sobě zahrnuje vzdělávání v oblasti životního prostředí, výchovy ke zdravému životnímu stylu a výchovu k sociálnímu cítění. Výuka probíhá jak přímo v hodinách, tak ve formě průřezových témat. Rovněž se učitelé a žáci zúčastňují mnoha projektů, besed a exkurzí v ČR i zahraničí. Za tyto aktivity získala škola titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně, který má zapůjčen na rok 2018-2020. Titul uděluje Klub ekologické výchovy ve spolupráci s českou komisí pro UNESCO.

Ocenění má 3 stupně. Nejvyšší ocenění (1. stupeň) zahrnuje několik faktorů, které byly posuzovány a na základě výsledků bylo ocenění uděleno. Jedná se např. o dlouhodobé zkušenosti s komplexní realizací EVVO, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové ve škole, ve škole působí kvalifikovaný koordinátor EVVO, který se účastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie, ŽP, managementu, škola má zpracován dlouhodobý i krátkodobý školní program EVVO, škola realizuje projektové dny k EVVO,  škola zapojuje do svých aktivit i veřejnost. Škola s tímto oceněním se postupně se stává centrem vzdělávání pro EVVO v rámci regionu.

 

Logo školy

Zřizovatel školy

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod