Home » Maturita » Kam po maturitě

Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Kam po maturitě

6. 5. 2020

Milí studenti,

potvrzené přihlášky, které mi ve škole necháváte v době karantény, jsou k vyzvednutí v sekretariátu školy.

 

30. 4. 2020

Dubnové číslo časopisu je ke stažení zdarma na www.casopis.kampomaturite.cz

Aktualizaci údajů o 2. kolech přijímacího řízení vysokých škol, posunu termínů pro příjem přihlášek (např. FSV UK do 30. 4.) a konání přijímacích zkoušek (např. přesun TSP MU na 20. – 21. 6. 2020). Všechny informace studenti najdou na http://www.vysokeskoly.com/kalendar-akci-1/

Většina akcí (dny otevřených dveří, přípravné kurzy) vysokých škol je sice pozastavena či odložena, školy však postupně přecházejí na distanční výuku. Stejná opatření uplatňujeme u našich přípravných kurzů – v současné době se studenti mohou online připravovat na přijímací zkoušky či maturitu z biologie, fyziky nebo chemie. Nově už jsme vypsali kurzy se zahájením od října 2020. Virtuální den otevřených dveří pořádala např. FAPPZ ČZU nebo VŠE.

Studenti v rámci samostudia mohou využít e-booky (jak udělat maturitu, dostat se na psychologii, medicínu atd.), jsou ke stažení zdarma, případně odkazy na testy vysokých škol z minulých let. Didaktické testy z minulých let mohou studenti procházet a stahovat i na našem webu. Studentky psychologie z Masarykovy univerzity připravily pro své kolegy návod, jak si zachovat duševní zdraví nejen při učení v době karantény.

18. 3. 2020

Milí studenti,

pokud potřebujete potvrdit přihlášky na VŠ a VOŠ, budu ve škole k dispozici každou středu od 9:00 hodin do 12:00 h. Je nutné, abyste si s sebou přinesli:

 1. vyplněnou přihlášku
 2. všechna vysvědčení (od 1.roč – do 4.roč) – ne vždy tady bude paní zástupkyně, aby Vám vytiskla katalogový list – bez vysvědčení nelze přihlášku potvrdit !!!!
 3. pokud Vám středa nevyhovuje, zanechte přihlášku i vysvědčení u paní zástupkyně nebo u mě v kabinetu, pokud bude přítomen jiný kolega
 4. choďte, prosím, s přihláškami včas, nenechávejte to na poslední chvíli, vzhledem k okolnostem není možné vyhovět na počkání

19. 2. 2020

Univerzita Karlova zve na virtuální akci, kterou pořádá pod názvem Informační týden. Akce se uskuteční ve dnech 24. – 29. února 2020. Tuto akci pro Vás připravil UK Point – informační, poradenské a sociální centrum UK.
Cílem Informačního týdne je poskytnout uchazečům v době podávání přihlášek ke studiu
kompletní, přehledné a aktuální informace o přijímacím řízení. Uchazečům o studium je UK Point
připraven asistovat prostřednictvím infolinky 224 491 850 a e-mailu infotyden@ruk.cuni.cz a jako
každý rok jsou připraveny i speciální webové stránky www.info.cuni.cz/infotyden.

Uchazečům a studentům se speciálními potřebami je na Univerzitě Karlově poskytována podpora zajišťující možnost absolvování modifikovaného přijímacího řízení, případně studia. Více informací naleznete zde:

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-18.html

Kontakt: Mgr. Markéta Houdková

UK Point – oddělení informačních služeb Celetná 13, Praha 1
tel.: 224 491 772, mobil: 778 420 550 marketa.houdkova@ruk.cuni.cz, web: ukpoint.cuni.cz

 

4. 2. 2020

Pozvánka na 4. ročník JOB DAY

 v Jahodovce – VOŠSP

Srdečně Vás zveme na další ročník setkání zaměstnavatelů a studentů  

v pátek 6. března 2020 v aule školy.

Přijďte se podívat, v jakém zaměstnání se můžete uplatnit po vystudování  Jahodovky VOŠSP.

Zaměstnavatelé budou prezentovat na stáncích, v jednotlivých učebnách budou probíhat workshopy a proběhne i hromadná prezentace. Studenti si namístě mohou vyjednat pracovní místo/brigádu. Vybrané neziskové organizace budou nabízet výrobky svých klientů včetně drobného občerstvení.

 Začátek akce 8:30, konec akce 11:30. 

Přihlašte se co nejdříve!!!

Vedení Jahodovky – Vyšší odborné školy sociálně právní

Případné dotazy směrujte na asistentku ZŘ paní Janu Knapovou (jana.knapova@vossp.cz, 770 186 181, 272 661 204)

JOB-DAY-2020-upoutávka-Jahodovka.jpg

 

4. 2. 2020

Milí studenti, vychází další elektronický časopis „Kam po maturitě“,

do 28. a 29. 2. 2020 můžete podávat přihlášky na 33 fakult veřejných vysokých škol. Konkrétní termíny pro rok 2020 a obsah přijímacích zkoušek najdete v kalendáři na:
http://vysokeskoly.com/kalendar-akci-1/

Dny otevřených dveří v únoru pořádají například UTB ve Zlíně, FEL ČVUT, PEF MENDELU, vybrané fakulty TUL nebo Právnická fakulta UK.

Jsou aktualizovány e-booky, které si můžete zdarma stáhnout na www.kampomaturite.cz/e-booky – jak se dostat na obor psychologie, právnické fakulty, medicínu a další. E-booky obsahují informace k náplni přijímacích zkoušek, termíny pro rok 2020 a vzorové testy pro dané programy a obory.

Další zajímavé články:

Ing. Zuzana Večerková
AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.
Dukelských hrdinů 21 170 00 Praha 7
606 112 220
vecerkova@kampomaturite.cz www.kampomaturite.cz

 

4. 2. 2020 – informace k přihláškám na VŠ

Milí studenti,

blíží se termíny podávání přihlášek na VŠ, v obrazové příloze je vzorové vyplnění přihlášky na VŠ, kód školy (KKOV) najdete na všech vysvědčení, ale pro jistotu:

veřejnosprávní činnost: 68-43-M/01

sociální činnost: 75-41-M/04

asistent zubního technika: 53-44-M/03

praktická sestra (zdravotnický asistent): 53-41-M/03

Přihlášky, které potřebujete potvrdit školou, mi noste již vyplněné, včetně vypsaných předmětů
a známek + vysvědčení za všechny 4 roky (event. výpis katalogového listu – vytiskne vám paní zástupkyně, když ji hezky poprosíte)!

Přihlášky na VOŠ se podávají průběžně (obvykle do konce května), pro kontrolu známek platí totéž, co u VŠ.

Mgr. Hana Prášková

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 1. 2020

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni zve všechny zájemce na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, pořádaný dne 22. 1. 2020 v prostorách fakulty na adrese Husova 11, Plzeň.

(pozvánka po rozkliknutí níže)

FZS ZČU v Plzni_DOD_22.01.2020

8. 1. 2020

Milí studenti,

vítám Vás v novém roce 2020 a přeji Vám hodně štěstí, pevné zdraví a úspěšné složení všech zkoušek, které Vás v tomto roce čekají.

Mgr. Hana Prášková

výchovný poradce

9. 12. 2019

Na stránkách www.scio.cz najdete v záložce Magazíny a newslettery ke stažení i k přečtení aktuální (prosincový) newsletter pro maturanty „Jak na VŠ„.

Další termíny NSZ:

8. února 2020 leden 2020 OSP, ZSV, MAT, VŠP
7. března 2020 2020 OSP, ZSV, MAT, VŠP, AJ
4. dubna 2020 2020 OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, VŠP
1. května 2020 2020 OSP, ZSV, MAT, Bi, Ch, AJ, NJ, ŠJ, VŠP, ZSV ES
23. května 2020 2020 OSP, ZSV, Bi, Ch, VŠP, ZSV ES

 

GAUDEAMUS PRAHA 2020

 • ve dnech 21. 1. – 23. 1. 2020 se v Praze koná Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
 • místo: PVA Expo Praha, Letňany, hala 4
  • otvírací doba: út. 21.1. – st. 22.1.    8:00 – 16:00 h, čt. 23.1.    8:00 – 15:00 h
  • doprava: autobusová linka od stanice metra C „Letňany“ zdarma pro všechny návštěvníky
  • účast: 180 vystavovatelů, 250 fakult českých i zahraničních vysokých škol a více než 6 000 studijních oborů
 • proč na veletrh:
  a) dozvíš se informace o fakultách i studijních oborech
  b) můžeš si otestovat své studijní předpoklady
  c) můžeš se zúčastnit tematických přednášek
  d) můžeš se zúčastnit kariérového poradenství
  e) získáš tištěný i elektronický katalog
  f) dostaneš odpovědi na různé otázky (např. Kam po maturitě?, Jak se dostat na VŠ nebo VOŠ?, Na jaký studijní obor mám předpoklady?, Kde lze studovat vybraný obor?, Za jakých podmínek může český student studovat v zahraničí? …..)

25. 11. 2019

Informace pro všechny zájemce o studium na pedagogické fakultě:

Dne 5. 12. 2019 od 9 hodin se na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy koná den otevřených dveří.

5. 11. 2019

Upozornění pro maturitní ročníky: na konci listopadu končí příjem přihlášek u velké části uměleckých oborů.

Důležitá data najdete v kalendáři akcí na www.VysokeSkoly.com a www.kampomaturite.cz

V listopadu a na začátku prosince lze navštívit dny otevřených dveří na více než 30 veřejných a státních školách a fakultách např.: 12. 11. pořádá akademický den Ostravská univerzita, 22. 11. otvírají své dveře všechny fakulty České zemědělské univerzity v Praze, 22. a 23. 11. pak Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Informační den Univerzity Karlovy se koná 23. 11., ve stejný den lze navštívit celouniverzitní den otevřených dveří Technické univerzity v Liberci6. a 7. 12. probíhá veletrh Středoškolák, vysokoškolák a ProJob na ostravském výstavišti Černá louka.

 

1. 11. 2019

Na stránkách www.scio.cz najdete v záložce Magazíny a newslettery ke stažení i k přečtení aktuální (listopadový) newsletter pro maturanty „Jak na VŠ„. Zároveň na těchto stránkách získáte informace a termíny konání Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), které některé univerzity a fakulty požadují složit v rámci přijímacího řízení na VŠ.

První termín NSZ již 7. 12. 2019.

Hlídejte si termíny a připravujte se na zkoušky průběžně!!!

 

25. 10. 2019

Prosím žáky 4. ročníků, kteří mají objednaný termín vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (jedná se o vyšetření a posudek k úpravě maturitní zkoušky), aby si pro požadovaný dotazník chodili alespoň týden před termínem vyšetření.  Dotazník pro pedagogicko-psychologickou poradnu vyplňuje výchovný poradce a učitelé českého jazyka (event. cizího jazyka) a z časových důvodů nelze vyplňovat dotazník na počkání.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Hana Prášková

 

25.10. 2019

VOŠ sociálně právní (Praha), zve žáky 3. a 4. ročníků na projektové dny, které se konají:

13. 11. 2019 od 13:00 h

14. 11. 2019 od 9:00 h a od 13:00 h

Těšit se můžete na tato témata: lidé a sociální situace, náhled do světa seniorů, domácí násilí a lidská práva, mentální mapy, arteterapie, paradigmata, pozvání do světa psychologie, nauč se pomoci, prevence soc.patologických jevů aj.

Více informací na: www.vossp.cz

 

18. 10. 2019

Zajímavá stránka pro všechny, kteří mají psychické problémy spojené s náročným studiem, potíže v osobním životě, potýkají se s duševní nemocí nebo jen se strachem
a úzkostí.

„Neziskovka“ Nevypusť duši. Pořádají informační workshopy pro středoškoláky v Česku i na Slovensku, mají rozhovory na Youtube, spolupracují s Národním ústavem duševního zdraví
a s organizacemi jako jsou Green Doors, Práh či Anabell.

Na jejich stránkách jsou k dispozici i kontakty na různé pomáhající instituce (linky důvěry, krizová centra, svépomocné skupiny, centra duševního zdraví, organizace pomáhající lidem s duševním onemocněním aj.). Instituce jsou rozděleny podle věku klientů nebo podle typu problematiky.

Nevypusť Duši, z.s. 

www.nevypustdusi.cz

☎ Telefon: +420 777 215 288 (PO – PÁ: 9.00 – 17.00)

✉ Email: info@nevypustdusi.cz

 

15. 10. 2019

Během podzimních prázdnin se můžete zúčastnit projektu „Vysoká škola nanečisto“ Univerzity Mikuláše Koperníka. Prostřednictvím přednášek, které připravují vysokoškolští studenti, se dozvíte zajímavé informace
z různých oborů a zároveň budete mít příležitost mluvit s lidmi, kteří konkrétní fakulty již navštěvují.

Více se o této akce dozvíte na stránkách www.univerzitamk.cz

 

15.10.2019

V současné době probíhá kariérové poradenství pro žáky 4. ročníků. V případě Vašeho zájmu je možné, domluvit si se mnou termín individuální konzultace.

Mgr. Hana Prášková

 

14. 10. 2019

Milí studenti,

v této záložce budou zveřejňovány informace o podávání přihlášek na VOŠ a VŠ, nabídky práce od zaměstnavatelů, termíny NSZ (Národní srovnávací zkoušky), pozvánky na dny otevřených dveří ve školách
a další důležité informace k Vaší pomaturitní kariéře.

 

Mgr. Hana Prášková

výchovný poradce

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol