Maturitní okruhy z odborných předmětů pro obor:

Sociální činnost

Studijní obor       75-41-M/01          Sociální činnost

Povinné zkoušky:

  • sociální politika a služby – ústní zkouška
  • pedagogika a sociální péče – ústní zkouška
  • obě ústní zkoušky: 15 minut příprava a 15 minut zkouška
  • odborná písemná práce – praktická zkouška – znalostní test z předmětů sociální politika a služby, pedagogika, sociální péče, praktické výpočty z předmětů sociální politika a služby, orientace v právních předpisech, sociální, pedagogická a psychologická analýza situace klienta (300 minut)

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Sociální politika a služby

Maturitní témata – sociální politika a služby

Sociální péče a pedagogika

Maturitní témata – sociální péče a pedagogika