fbpx
Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Soňa Dušková na Letní škole práva

Soňa Dušková, čerstvá absolventka oboru veřejnosprávní činnost, byla vybrána mezi 27 studentů, kteří se mohli zúčastnit Letní školy lidských práv pořádané organizací Street Law při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pětidenní seminář o právu v praxi se konal 21. – 25. července v krásném areálu Tvrzi Holešovice u Orlické přehrady. Účastníci si vyzkoušeli mnoho zážitkových her s právní tematikou, řešili právní kauzy, zabývali se problematikou vězeňství a vyzkoušeli si simulovaný soud. Všichni měli možnost zlepšit své argumentační a prezenční dovednosti a poznat středoškoláky z celé ČR, které baví právo. Hlavními tématy prázdninové školy byly zejména tyto otázky:

  • jaké lidskoprávní problémy jsou v ČR nejaktuálnější?
  • co to lidská práva jsou a jakou roli v dnešní společnosti mají?
  • jaké to je žít v totalitních režimech?
  • co můžeme my konkrétně udělat pro zlepšení lidských práv v ČR?

Vyšlo krásné letní počasí, témata byla zajímavá a čas rychle utekl. Krásné zážitky a nově nabyté zkušenosti ale zůstanou. (Pokračování textu…)

Odborná praxe žáků oboru sociální činnost

V termínu od 24. května 2021 do 25. června 2021 se žáci 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost zúčastnili odborné praxe. Ve 2. ročníku byla praxe 2týdenní a ve 3. ročníku 3týdenní. Žáci si sami zajistili praxi převážně v mateřských, základních a speciálních školách, dále pak ve školní družině, v domovech seniorů, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem a na úřadu práce. Na odborné praxi žáci vykonávali dohled nad dětmi při hře, na procházkách v přírodě, na výletech, při hygieně a stravování. Připravovali program a pomůcky pro děti, dělali asistenty pedagoga – pomáhali žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při výuce. V sociálních zařízeních pečovali o klienta – jeho lůžko, hygienu, stravování, pitný režim, mobilitu, prováděli polohování a aktivizaci klientů. Na úřadě práce se seznámili se spisovou dokumentací klienta, s různými tiskopisy, pomáhali s archivací, prováděli činnosti na oddělení trhu práce, zaměstnanosti, hmotné nouze a příspěvku na péči. (Pokračování textu…)

Praktické hodiny pečovatelství

Ve 3. ročníku oboru sociální činnost proběhly na přelomu května a června praktické hodiny pečovatelství. Žáci se pod vedením paní učitelky Mgr. Martiny Pacovské seznámili se standardním a speciálním lůžkem a se zásadami úpravy lůžka. Každý žák si sám vyzkoušel vlastní postup převlékání lůžka a fyzicky náročný výkon úpravy lůžka s klientem.

Další praktické hodiny pečovatelství byly věnovány měření fyziologických funkcí. Žáci si měřili tělesnou teplotu, krevní tlak, pulz a dech. Paní učitelka Pacovská přinesla do hodiny různé druhy teploměrů (digitální, bezkontaktní, rtuťový skleněný, …), se kterými si žáci měřili svoji tělesnou teplotu. Pak si vzájemně měřili pulz pohmatem na vřetenní tepně, poslechem pomocí fonendoskopu a také sledovali pulz pomocí monitoru. Na závěr si žáci nacvičili měření krevního tlaku pomocí tonometru a manžety. Jednodušší a rychlejší bylo pro žáky měření krevního tlaku pomocí digitálního tonometru. (Pokračování textu…)

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhlo v pondělí 14. června v zasedací místnosti školy. Absolventi oboru veřejnosprávní činnost převzali osvědčení o úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky z rukou třídní učitelky Ing. Moniky Holé za přítomnosti svých rodičů. Zároveň obdrželi i Europass, který osvědčuje jejich vzdělání v zemích Evropské unie. Protože z důvodu epidemiologických opatření nemohli mít v zimě tito absolventi maturitní ples, součástí slavnostního ceremoniálu bylo i šerpování, slavnostní přípitek a fotografie se šerpou i s rodiči na památku. (Pokračování textu…)

Odborná praxe studentů 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost

Studenti 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost absolvovali v termínu od 7. 6. do 27. 6. souvislou 3týdenní praxi. Pracovali na městských i obecních úřadech, u okresního soudu, u Policie ČR, ve Státním okresním archivu, v knihovně i na jiných úřadech státní správy či samosprávy.

V rámci své praxe poznali činnost jednotlivých institucí a doplnili teoretickou výuku o praktické dovednosti. Pro studenty byla praxe velmi přínosná. Činnosti, ke kterým se dostali, byly různorodé a zajímavé stejně tak, jak pestrá a zajímavá je výuka odborných předmětů oborů veřejnosprávní činnost i budoucí uplatnění našich absolventů. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol