Home » Maturita » Profilová část maturitní zkoušky

Pro uchazeče

Dny otevřených dveří již skončily, ale pokud máte zájem školu navštívit, kontaktujte nás.
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Profilová část maturitní zkoušky

Studijní obor: 53-44-M/03 Asistent zubního technika

Povinné zkoušky:

 • zhotovování stomatologických protéz – praktická zkouška
 • stomatologická protetika a stomatologie – ústní zkouška
 • protetická technologie – ústní zkouška

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Studijní obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Povinné zkoušky:

 • právo – ústní zkouška
 • veřejná správa – ústní zkouška

Zaměření: veřejnosprávní činnost

 • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z veřejné správy, orientace v předpisech, praktické výpočty a tvorba správních písemností

Zaměření: právo a právní administrativa

 • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z práva, orientace v právních předpisech, praktické výpočty a tvorba právních písemností, právní analýza situace klienta

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
 • ekonomika
 • účetnictví a daně

Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost

Povinné zkoušky:

 • sociální politika a služby – ústní zkouška
 • pedagogika a sociální péče – ústní zkouška
 • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z předmětů sociální politika a služby, pedagogika, sociální péče, praktické výpočty za předmětů sociální politika a služby, orientace v právních předpisech, sociální, pedagogická a psychologická analýza situace klienta

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
 • psychologie
 • právo
 • zdravotní nauka

Studijní obor: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

Povinné zkoušky:

 • ošetřování nemocných – praktická zkouška
 • ošetřovatelství – ústní zkouška
 • psychologie – ústní zkouška

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
 • somatologie

 

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol