Home » Maturita » Profilová část maturitní zkoušky

Dny otevřených dveří
 • Středa 12. 12. 2018
 • Čtvrtek 10. 1. 2019
 • Pondělí 28. 1. 2019
 • vždy od 14 do 17 hodin
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Profilová část maturitní zkoušky

Studijní obor: 53-44-M/03 Asistent zubního technika

Povinné zkoušky:

 • zhotovování stomatologických protéz – praktická zkouška
 • stomatologická protetika a stomatologie – ústní zkouška
 • protetická technologie – ústní zkouška

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Studijní obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Povinné zkoušky:

 • právo – ústní zkouška
 • veřejná správa – ústní zkouška

Zaměření: veřejnosprávní činnost

 • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z veřejné správy, orientace v předpisech, praktické výpočty a tvorba správních písemností

Zaměření: právo a právní administrativa

 • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z práva, orientace v právních předpisech, praktické výpočty a tvorba právních písemností, právní analýza situace klienta

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
 • ekonomika
 • účetnictví a daně

Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost

Povinné zkoušky:

 • sociální politika a služby – ústní zkouška
 • pedagogika a sociální péče – ústní zkouška
 • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z předmětů sociální politika a služby, pedagogika, sociální péče, praktické výpočty za předmětů sociální politika a služby, orientace v právních předpisech, sociální, pedagogická a psychologická analýza situace klienta

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
 • psychologie
 • právo
 • zdravotní nauka

Studijní obor: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

Povinné zkoušky:

 • ošetřování nemocných – praktická zkouška
 • ošetřovatelství – ústní zkouška
 • psychologie – ústní zkouška

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
 • somatologie

 

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy