fbpx

Home » Maturita » Profilová část maturitní zkoušky

Pro uchazeče

Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část MZ

 Pro všechny studijní obory platí

Povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části)

Forma:

 • písemná práce (40 % celkového hodnocení)
 • ústní zkouška (60 % celkového hodnocení)

Studijní obor       68-43-M/01          Veřejnosprávní činnost

Povinné zkoušky:

 • právo – ústní zkouška
 • veřejná správa – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky: 15 minut příprava a 15 minut zkouška
 • odborná písemná prácepraktická zkouška – znalostní test z práva a veřejné správy, orientace v právních předpisech, praktické výpočty a tvorba právních a správních písemností (300 minut)

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Studijní obor       75-41-M/01          Sociální činnost

Povinné zkoušky:

 • sociální politika a služby – ústní zkouška
 • pedagogika a sociální péče – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky: 15 minut příprava a 15 minut zkouška
 • odborná písemná prácepraktická zkouška – znalostní test z předmětů sociální politika a služby, pedagogika, sociální péče, praktické výpočty z předmětů sociální politika a služby, orientace v právních předpisech, sociální, pedagogická a psychologická analýza situace klienta (300 minut)

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Studijní obor      53-41-M/03          Praktická sestra

Povinné zkoušky:

 • ošetřovatelství – ústní zkouška
 • psychologie – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky: 15 minut příprava a 15 minut zkouška
 • ošetřování nemocných – praktická zkouška – jednodenní – maximální délka 420 minut

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části), somatologie

Studijní obor       53-44-M/03          Asistent zubního technika

Povinné zkoušky:

 • stomatologická protetika a stomatologie – ústní zkouška
 • protetická technologie – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky – 15 minut příprava, 15 minut zkouška
 • zhotovování stomatologických protéz – praktická zkouška – až třídenní, maximální délka 420 minut v jednom dni

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Projekty EU

Škola získala akreditaci v programu Erasmus+, díky níž bude moci pořádat odborné stáže a kurzy v zahraničí pro žáky i učitele.

Projekt Profesní rozvoj učitelů a rozvoj odborné výuky Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Učitelé školy díky němu absolvují kurzy a odborné stáže v zahraničí.

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Žáci školy díky němu absolvovali zahraniční odborné stáže v Londýně a Dublinu.

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

 

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol