fbpx

Home » Maturita » Profilová část maturitní zkoušky

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

Středa 8. 12. 2021

Úterý 18. 1. 2022

Úterý 8. 2. 2022

vždy od 14:00, 15:00 a 16:00

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část MZ

 Pro všechny studijní obory platí

Povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura
 • cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části)

Forma:

 • písemná práce (40 % celkového hodnocení)
 • ústní zkouška (60 % celkového hodnocení)

Studijní obor       68-43-M/01          Veřejnosprávní činnost

Povinné zkoušky:

 • právo – ústní zkouška
 • veřejná správa – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky: 15 minut příprava a 15 minut zkouška
 • odborná písemná prácepraktická zkouška – znalostní test z práva a veřejné správy, orientace v právních předpisech, praktické výpočty a tvorba právních a správních písemností (300 minut)

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Studijní obor       75-41-M/01          Sociální činnost

Povinné zkoušky:

 • sociální politika a služby – ústní zkouška
 • pedagogika a sociální péče – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky: 15 minut příprava a 15 minut zkouška
 • odborná písemná prácepraktická zkouška – znalostní test z předmětů sociální politika a služby, pedagogika, sociální péče, praktické výpočty z předmětů sociální politika a služby, orientace v právních předpisech, sociální, pedagogická a psychologická analýza situace klienta (300 minut)

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Studijní obor       53-41-M/01          Zdravotnický asistent

Povinné zkoušky:

 • ošetřovatelství – ústní zkouška
 • psychologie – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky: 15 minut příprava a 15 minut zkouška
 • ošetřování nemocných – praktická zkouška – jednodenní – maximální délka 420 minut

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části), somatologie

Studijní obor       53-44-M/03          Asistent zubního technika

Povinné zkoušky:

 • stomatologická protetika a stomatologie – ústní zkouška
 • protetická technologie – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky – 15 minut příprava, 15 minut zkouška
 • zhotovování stomatologických protéz – praktická zkouška – až třídenní, maximální délka 420 minut v jednom dni

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol