Home » Maturita » Profilová část maturitní zkoušky

Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Profilová část maturitní zkoušky

  Studijní obor: 53-44-M/03 Asistent zubního technika

  Povinné zkoušky:

  • zhotovování stomatologických protéz – praktická zkouška
  • stomatologická protetika a stomatologie – ústní zkouška
  • protetická technologie – ústní zkouška

  Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

  Studijní obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

  Povinné zkoušky:

  • právo – ústní zkouška
  • veřejná správa – ústní zkouška

  Zaměření: veřejnosprávní činnost

  • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z veřejné správy, orientace v předpisech, praktické výpočty a tvorba správních písemností

  Zaměření: právo a právní administrativa

  • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z práva, orientace v právních předpisech, praktické výpočty a tvorba právních písemností, právní analýza situace klienta

  Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
  • ekonomika
  • účetnictví a daně

  Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost

  Povinné zkoušky:

  • sociální politika a služby – ústní zkouška
  • pedagogika a sociální péče – ústní zkouška
  • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z předmětů sociální politika a služby, pedagogika, sociální péče, praktické výpočty za předmětů sociální politika a služby, orientace v právních předpisech, sociální, pedagogická a psychologická analýza situace klienta

  Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
  • psychologie
  • právo
  • zdravotní nauka

  Studijní obor: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

  Povinné zkoušky:

  • ošetřování nemocných – praktická zkouška
  • ošetřovatelství – ústní zkouška
  • psychologie – ústní zkouška

  Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)
  • somatologie

   

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol