Home » Maturita » Profilová část maturitní zkoušky

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Profilová část maturitní zkoušky

Pro všechny studijní obory platí

 Povinné zkoušky:

 • český jazyk a literatura – ústní zkouška
 • cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části) – ústní zkouška

 Studijní obor       68-43-M/01          Veřejnosprávní činnost

Povinné zkoušky:

 • právo – ústní zkouška (15 minut příprava, 15 minut zkouška)
 • veřejná správa – ústní zkouška (15 minut příprava, 15 minut zkouška)
 • odborná písemná práce – praktická zkouška – znalostní test z práva a veřejné správy, orientace v právních předpisech, praktické výpočty a tvorba právních a správních písemností (300 minut)

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části) 

Studijní obor       75-41-M/01          Sociální činnost

Povinné zkoušky:

 • sociální politika a služby – ústní zkouška
 • pedagogika a sociální péče – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky: 15 minut příprava a 15 minut zkouška
 • odborná písemná práce – praktická zkouška – znalostní test z předmětů sociální politika a služby, pedagogika, sociální péče, praktické výpočty z předmětů sociální politika a služby, orientace v právních předpisech, sociální, pedagogická a psychologická analýza situace klienta (300 minut)

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Studijní obor       53-41-M/01          Zdravotnický asistent

Povinné zkoušky:

 • ošetřovatelství – ústní zkouška (15 minut příprava, 15 minut zkouška)
 • psychologie – ústní zkouška (15 minut příprava, 15 minut zkouška)
 • ošetřování nemocných – praktická zkouška – jednodenní – maximální délka 420 minut

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části), somatologie

Studijní obor       53-44-M/03          Asistent zubního technika

Povinné zkoušky:

 • stomatologická protetika a stomatologie – ústní zkouška
 • protetická technologie – ústní zkouška
 • obě ústní zkoušky – 15 minut příprava, 15 minut zkouška
 • zhotovování stomatologických protéz – praktická zkouška – až třídenní, maximální délka 420 minut v jednom dni

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

 • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části)

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol