Mezinárodní den mateřského jazyka – 21.2.

Při příležitosti Mezinárodního dne českého jazyka vymysleli junior vyslanci spolu s vyučující Čj následující miniprojekt. Rozdělili se do pěti skupin – 4 skupiny „umělců“, kteří měli za úkol vytvořit „dílka“ na téma „Naše česká abeceda“ v těchto literárních žánrech: bajka, kaligraf, povídka a pohádka. Pátou skupinou byli novináři, kteří veškeré dění sledovali a zaznamenávali. Každá skupina musela popustit uzdu své fantazii a sáhnout si na dno své kreativity. Abeceda se do děl promítla v různé podobě. Vznikl kaligram básně, v níž všechna slova jsou od písmena N, povídka, v níž každá věta začíná dalším písmenem abecedy, pohádka od A do Ž o hádce písmenek a bajka. Umělci nezanedbali ani výtvarnou stránku. Všechna díla byla přednesena publiku a odměněna velkým potleskem. Ukázalo se, jak naše čeština je krásná a bohatá.