Návštěva v Alšově jihočeské galerii a Centru ARPIDA

V úterý 29. 11. 2022 se studentky 2. SC (obor sociální činnost) zúčastnily workshopu v Alšově jihočeské galerii v Českých Budějovicích, kde si vyzkoušely výtvarnou techniku leptu pod dohledem zkušených a milých lektorek. Výsledkem byl celý soubor výtvorů, který si děvčata odvezla s sebou domů.

Po obědě a procházce vánočně vyzdobeným náměstím následovala exkurze v Centru ARPIDA, které nabízí pomoc rodinám pečujícím o děti, mladistvé a mladé dospělé s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením. Centrum poskytuje svým klientům komplexní péči v duchu uceleného systému rehabilitace za použití prostředků léčebných, sociálních, pedagogických a pracovních.

Studentky viděly všechny prostory, ve kterých jsou poskytovány sociální služby (např. prostory denního stacionáře, soc. terapeutické dílny, místnosti sociální rehabilitace a prostory pro odlehčovací službu a ranou péči), třídy určené pro vzdělávání s kompenzačními pomůckami a nahlédly i do některých zdravotnických prostor, ve kterých klienti rehabilitují.

Celý den rychle utekl a domů si studentky odvážely nejen vlastnoruční výtvory, ale také informace o zařízení pro tělesně postižené, ve kterém v případě zájmu mohou vykonávat i svou praxi.