• Chceš pomáhat lidem a dělat užitečnou práci?
 • Chceš pečovat o děti, staré lidi nebo postižené?
 • Chceš se dozvědět něco o výchově a psychologii?
 • Zajímá tě péče o zdraví a lidské tělo?
 • Chceš rozumět tomu, jak stát pomáhá lidem, kteří to potřebují?

Pokud odpovídáš na některou z předchozích otázek ano, pak by se pro tebe mohl hodit studijní obor Sociální činnost.

Naučíš se:

 • pečovat o děti, seniory a osoby s handicapem
 • nabídnout správnou sociální pomoc potřebným lidem
 • pracovat s právními normami
 • orientovat se v rodinném právu
 • vést úřední agendu
 • znát sociální zabezpečení, určit výši sociálních dávek a podmínky jejich vyplácení
 • podporovat soběstačnost klientů
 • pomáhat klientům aktivně využívat volný čas
 • ovládat psaní na PC deseti prsty a vhodně písemně komunikovat
 • pracovat s výpočetní technikou
 • ovládat světový jazyk – angličtinu

Hlavní odborné předměty jsou pedagogika, sociální péče a sociální politika a služby.

Studenti oboru sociální činnost nemusí skládat maturitní zkoušku z matematiky.

Absolvent získá odbornou způsobilost pro získání živnosti – Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu.

Během studia navštívíš při exkurzích mnoho odborných zařízení, například:

Centrum sociálních služeb v Tloskově, Hospic „Dobrého pastýře“ v Čerčanech, Neviditelná výstava, Dětský domov se školou, zařízení sociálních služeb v Benešově, Mateřská škola Montessori a další.

Kromě odborných exkurzí můžete také:

pobýt na adaptačním kurzu, zúčastnit se zahraničních zájezdů (Anglie, Německo, Rakousko…) sportovat na sportovně turistickém a lyžařském kurzu, navštívit zoologickou zahradu, tancovat na školních maturitních plesech a prožít mnoho dalších zážitků.

Praktické vyučování

 • Součástí výuky je souvislá odborná praxe v celkovém rozsahu čtyř týdnů, a to dva týdny ve 2. i 3. ročníku.
 •  Ve 4. ročníku průběžná praxe 1 den v týdnu.
 •  Praxi si zajišťují žáci na základě smlouvy individuálně v různých sociálních zařízeních, ve školách (mateřských, základních, praktických) a na úřadech věnujících se sociální problematice.