fbpx
Pro uchazeče

Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Maturita

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno po absolvování čtyřletého denního studia maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných školách, vysokých školách, jazykových školách nebo vykonávat zaměstnání.

MATURITNÍ ZKOUŠKA – společná část a profilová část

SPOLEČNÁ ČÁST  

Povinné zkoušky:   

  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk nebo matematika

Nepovinné zkoušky:

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky dle nabídky platné školské legislativy. Není možné, aby konal nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná zkoušku  povinnou.

PROFILOVÁ ČÁST

Povinné zkoušky:

  • právo – ústní zkouška
  • veřejná správa – ústní zkouška
  • odborná písemná práce z práva a veřejné správy – písemná zkouška – znalostní test z práva a veřejné správy, orientace v právních předpisech, praktické výpočty, tvorba právních a správních písemností, právní analýza situace klienta

Nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné část)
  • ekonomika
  • účetnictví a daně

 

Projekty EU

Škola získala akreditaci v programu Erasmus+, díky níž bude moci pořádat odborné stáže a kurzy v zahraničí pro žáky i učitele.

Projekt Profesní rozvoj učitelů a rozvoj odborné výuky Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Učitelé školy díky němu absolvují kurzy a odborné stáže v zahraničí.

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Žáci školy díky němu absolvovali zahraniční odborné stáže v Londýně a Dublinu.

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

 

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol