Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Rubriky

Maturita

Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno po absolvování čtyřletého denního studia maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na vyšších odborných školách, vysokých školách, případně na jazykových školách nebo úspěšně vykonávat zaměstnání.

Maturitní zkouška – společná část a profilová část

  1. Společná část

Maturitní zkouška obsahuje povinné a nepovinné zkoušky.

Povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

Nepovinné zkoušky:

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky dle nabídky platné školské legislativy.

Není možné, aby žák konal nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná zkoušku  povinnou.

Profilová část

Povinné zkoušky:

  • právo – ústní zkouška
  • veřejná správa – ústní zkouška

Zaměření: veřejnosprávní činnost

  • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z veřejné správy, orientace v předpisech, praktické výpočty a tvorba správních písemností

Zaměření: právo a právní administrativa

  • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z práva, orientace v právních předpisech, praktické výpočty a tvorba právních písemností, právní analýza situace klienta

Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části), ekonomika, účetnictví a daně

 

Logo školy

Zřizovatel školy

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

RSS

Nastavte si RSS kanál příspěvků z našeho webu a nepřijdete o zajímavé informace o dění ve škole

Návod