Pro uchazeče
 • 4. 11. 2019
 • od 10 do 15 hodin

 • 12. 12. 2019
 • od 14 do 17 hodin

 • 14. 1. 2020
 • od 14 do 17 hodin

  Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

  Zřizovatel školy

  Logo školy

  Škola udržitelného rozvoje

  Certifikat

  Maturita

  Způsob ukončení vzdělávání

  Vzdělávání je ukončeno po absolvování čtyřletého denního studia maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

  Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium navazujících studijních vzdělávacích programů na vyšších odborných školách, vysokých školách, případně na jazykových školách nebo úspěšně vykonávat zaměstnání.

  Maturitní zkouška – společná část a profilová část

  1. Společná část

  Maturitní zkouška obsahuje povinné a nepovinné zkoušky.

  Povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura
  2. cizí jazyk nebo matematika

  Nepovinné zkoušky:

  Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky dle nabídky platné školské legislativy.

  Není možné, aby žák konal nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná zkoušku  povinnou.

  Profilová část

  Povinné zkoušky:

  • právo – ústní zkouška
  • veřejná správa – ústní zkouška

  Zaměření: veřejnosprávní činnost

  • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z veřejné správy, orientace v předpisech, praktické výpočty a tvorba správních písemností

  Zaměření: právo a právní administrativa

  • odborná písemná práce – písemná zkouška – znalostní test z práva, orientace v právních předpisech, praktické výpočty a tvorba právních písemností, právní analýza situace klienta

  Nabídka předmětů pro nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné části), ekonomika, účetnictví a daně

   

  Projekt

  Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

  Sociální partner školy

  Katalog škol