Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno po absolvování čtyřletého denního studia maturitní zkouškou, která se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Úspěšné složení maturitní zkoušky a získání maturitního vysvědčení umožňuje absolventovi ucházet se o studium na vyšších odborných školách, vysokých školách, jazykových školách nebo vykonávat zaměstnání.

MATURITNÍ ZKOUŠKA – společná část a profilová část

SPOLEČNÁ ČÁST  

Povinné zkoušky:   

  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk nebo matematika

Nepovinné zkoušky:

Žák si může (ale nemusí) zvolit maximálně 3 nepovinné zkoušky dle nabídky platné školské legislativy. Není možné, aby konal nepovinnou zkoušku z téhož předmětu, z něhož koná zkoušku  povinnou.

PROFILOVÁ ČÁST

Povinné zkoušky:

  • právo – ústní zkouška
  • veřejná správa – ústní zkouška
  • odborná písemná práce z práva a veřejné správy – písemná zkouška – znalostní test z práva a veřejné správy, orientace v právních předpisech, praktické výpočty, tvorba právních a správních písemností, právní analýza situace klienta

Nepovinné zkoušky:

  • cizí jazyk, matematika (v případě, že nejsou součástí společné část)
  • ekonomika
  • účetnictví a daně