fbpx

Home » Akce školy » Odborná praxe studentů 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Dny otevřených dveří

Středa 8. 12. 2021

Čtvrtek 20. 1. 2022

Úterý 8. 2. 2022

vždy od 14:00, 15:00 a 16:00

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Odborná praxe studentů 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost

Studenti 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost absolvovali v termínu od 7. 6. do 27. 6. souvislou 3týdenní praxi. Pracovali na městských i obecních úřadech, u okresního soudu, u Policie ČR, ve Státním okresním archivu, v knihovně i na jiných úřadech státní správy či samosprávy.

V rámci své praxe poznali činnost jednotlivých institucí a doplnili teoretickou výuku o praktické dovednosti. Pro studenty byla praxe velmi přínosná. Činnosti, ke kterým se dostali, byly různorodé a zajímavé stejně tak, jak pestrá a zajímavá je výuka odborných předmětů oborů veřejnosprávní činnost i budoucí uplatnění našich absolventů.

 

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol