fbpx
Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Dny otevřených dveří

Středa 8. 12. 2021

Čtvrtek 20. 1. 2022

Úterý 8. 2. 2022

vždy od 14:00, 15:00 a 16:00

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Přes bariéry s policií

Dne 30. září 2021 se žáci 4. ročníku oboru sociální činnost zúčastnili projektu s názvem „Přes bariéry s policií“. Projekt je realizovaný již čtvrtým rokem. Jeho cílem a hlavní myšlenkou je motivovat studenty středních škol ve Středočeském kraji ke sportovním aktivitám a výkonům, a zároveň pomoci lidem se zdravotním handicapem. Žáci si vyzkoušeli čtyři na sebe navazující disciplíny (člunkový běh, vzpor ležmo – klik, celomotorický test a běh na 1 000 metrů). Všechny disciplíny žáci konali pod dohledem instruktorů Policie ČR. Pokud žáci ve všech disciplínách získali požadovaný počet bodů, splnili zároveň jednu z podmínek k přijetí k Policii ČR a byl jim předán voucher, který dokladuje, že zájemce má pro případné přijímací řízení k Policii ČR splněný požadavek na fyzickou způsobilost. Dále žáci svými sportovními výkony finančně přispěli Jiřímu (26 let) na sportovní invalidní vozík (cena vozíku je 140 tisíc korun). Žáci třídy 4. SC touto cestou děkují  Policii ČR za výborně organizovaný projekt, který pomáhá lidem v těžkých životních situacích a přejí Jiřímu hodně štěstí a sil do života. (Pokračování textu…)

Exkurze do Kanceláře prezidenta republiky

Studenti 2. a 3. ročníku oboru veřejnosprávní činnost navštívili v pátek 24. září 2021 Pražský hrad. Exkurzi zahájili procházkou Nerudovou ulicí vzhůru k Hradčanskému náměstí, krásným výhledem na střechy Malé Strany a prohlídkou jednotlivých nádvoří Hradu a Chrámu sv. Víta. Poté se postupně oba ročníky vystřídaly při komentované prohlídce Kanceláře prezidenta republiky. Průvodce nám ukázal původní byt TGM, pracovnou prezidenta Beneše, prostory sloužící k reprezentaci, místnosti pro tiskové konference, kinosál i knihovnu. Zde jsme se dozvěděli informace o práci kancléře, protokoláře, odboru legislativy i odboru styku s veřejností a další zajímavosti o chodu Úřadu. Po prohlídce jsme se přímo z I. nádvoří Pražského hradu zúčastnili slavnostního střídání Hradní stráže a získali informace o jejich službě. Celou exkurzi jsme zakončili zhlédnutím nové expozice Česká pošty, kde jsme byli prvními návštěvníky.

(Pokračování textu…)

Volby do školské rady

Volby do školské rady se uskuteční – ve čtvrtek 25. 11. 2021 (během třídních schůzek)

Školská rada je orgán, který se zřizuje podle školského zákona, podílí se na správě školy, skládá se ze zástupců zřizovatele, pedagogů a zákonných zástupců nezletilých žáků a zástupců zletilých žáků.

Školská rada například schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, pravidla pro hodnocení žáků, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů, projednává návrh rozpočtu.

Kandidáti na členy školské rady:

Zástupci žáků:

Členy školské rady se mohou stát zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci, funkční období je tříleté.

Prosíme, zvažte možnost kandidatury do školské rady a přihlaste se v ředitelně školy do konce října 2021.

Zástupci pedagogů:

Prosíme, zvažte možnost kandidatury do školské rady a přihlaste se v ředitelně školy do konce října 2021.

Benešovský běžecký festival

Žáci druhého ročníku reprezentovali naši školu v neděli 19. září 2021 na tradiční BENEŠOVSKÉ JUNIORCE. Závodu v běhu na 1 500 m se zúčastnilo 9 studentek oboru  veřejnosprávní činnost a 2 studentky oboru asistent zubního technika. Karolína Pilátová z 2.VC obsadila  5. místo s výsledným časem 0:07:18.81. Závody proběhly v krásném prostředí nového atletického stadionu. (Pokračování textu…)

Srdíčkový den

Ve středu 22. 9. proběhla charitativní sbírka tzv. „Srdíčkový den“. Žáci naší školy se velmi úspěšně zúčastnili této akce a podařilo se jim prodat většinu věcí (magnetky se zvířátky, magnetické záložky a magnetické kolíčky). Tímto přispěli nemalou částkou pro těžce nemocné děti trpící spinální svalovou atrofií.

Všem bych chtěl moc poděkovat a věřím, že v této činnosti bude naše škola nadále pokračovat.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol