fbpx

Home » Akce školy » Odborná praxe žáků oboru sociální činnost

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Přijímací řízení 2021

Dny otevřených dveří

proběhly online, pokud máte ještě zájem o další informace o škole, můžete psát na školní e-mail: sosbn@sosbn.cz nebo zavolat na číslo: 317 723 084.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Odborná praxe žáků oboru sociální činnost

V termínu od 24. května 2021 do 25. června 2021 se žáci 2. a 3. ročníku oboru sociální činnost zúčastnili odborné praxe. Ve 2. ročníku byla praxe 2týdenní a ve 3. ročníku 3týdenní. Žáci si sami zajistili praxi převážně v mateřských, základních a speciálních školách, dále pak ve školní družině, v domovech seniorů, v domovech pro osoby se zdravotním postižením, v domovech se zvláštním režimem a na úřadu práce. Na odborné praxi žáci vykonávali dohled nad dětmi při hře, na procházkách v přírodě, na výletech, při hygieně a stravování. Připravovali program a pomůcky pro děti, dělali asistenty pedagoga – pomáhali žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při výuce. V sociálních zařízeních pečovali o klienta – jeho lůžko, hygienu, stravování, pitný režim, mobilitu, prováděli polohování a aktivizaci klientů. Na úřadě práce se seznámili se spisovou dokumentací klienta, s různými tiskopisy, pomáhali s archivací, prováděli činnosti na oddělení trhu práce, zaměstnanosti, hmotné nouze a příspěvku na péči. Odborná praxe všech žáků proběhla bez problémů a dané subjekty naše žáky hodnotily velmi kladně. I pro naše žáky byla praxe přínosná. Obohatila je o nové vědomosti a dovednosti, některé teoretické znalosti získané ve škole žáci dokázali využít na odborné praxi (znalosti z předmětu psychologie, pedagogiky, sociální péče, sociální politiky a služeb, pečovatelství, zdravotní nauky, českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, hudební, výtvarné a tělesné výchovy, informatiky, písemné elektronické komunikace).

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol