fbpx

Home » Předměty » Odborná praxe » Odborná učební praxe

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

Středa 8. 12. 2021

Úterý 18. 1. 2022

Úterý 8. 2. 2022

vždy od 14:00, 15:00 a 16:00

Přijímací řízení 2022

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2022 budou zveřejněny v lednu 2022. Zatím se můžete podívat, jak to vypadalo v roce 2021.

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Odborná učební praxe

Od začátku září 2021 se žáci 4. ročníku oboru sociální činnost zúčastňují odborné učební praxe. Každý týden v pondělí žáci chodí na 5 hodin do různých sociálních zařízení, školských zařízení, speciálních škol, alternativních škol a na úřady veřejné správy.  Pracují s dětskými či dospělými klienty. Provádí zejména aktivizaci, hygienu, dohlíží na stavování, pitný režim, vyprazdňování. Pomáhají s oblékáním a obouváním. Ve školách dělají asistenci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, připravují programy a pomůcky pro žáky, vykonávají nad nimi dohled. Na úřadech veřejné správy (úřad práce, OSSZ, zdravotní pojišťovny, městské úřady, …) se seznamují s platnou legislativou, s výpočty jednotlivých sociálních dávek, pracují se spisovou dokumentací, archivují dokumenty, třídí tiskopisy. Učební odborná praxe žáků potrvá až do začátku dubna roku 2022. Žáky obohacuje o nové vědomosti a dovednosti, pomáhá jim se začleněním do pracovního kolektivu, učí je, jak správně komunikovat s klienty a jak aplikovat získané vědomosti ze školy do praktického života.

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol