Odborné školy ve Finsku a v Estonsku

2 učitelé naší školy měli na přelomu listopadu a prosince 2023 možnost navštívit střední odborné školy ve Finsku a v Estonsku, poznávat, jak funguje školství v těchto zemích, jak je organizována a probíhá odborná praktická výuka a také se setkávali s učiteli daných škol a s učiteli z jiných zemí.

Školství ve Finsku je dlouhodobě považováno za velmi kvalitní, dokazují to mimo jiné i výsledky mezinárodních srovnávacích testů PISA. Školství v Estonsku se v mnohém inspiruje ve finském školství a jeho kvalita se také velmi výrazně zvyšuje, ve výsledcích mezinárodních srovnávacích testů PISA už dokonce Finsko předhání.

Jeden týden určitě není dostatečná doba na důkladné poznání celého systému školství těchto dvou zemí, ale rozhodně bylo dobré na vlastní kůži zažít atmosféru škol, mluvit s učiteli, získávat další informace od lektorů kurzu a hledat možnosti inspirace i pro nás. To, co určitě obě země a jejich systémy spojuje, je důraz, který na školství klade celá společnost. V obou zemích platí, že rozvoj školství má prioritu, záleží na něm lidem i politikům.

Ve Finsku se snaží držet pravidla, že nejlepší škola je ta, kterou máte nejblíže. Tedy, že všechny školy jsou opravdu dobré. Učitelské povolání je jedno z nejprestižnějších (společně s lékaři a právníky), výběr uchazečů o studium na pedagogických fakultách je velmi přísný, uspěje zhruba každý desátý uchazeč. Velmi podstatnou složkou přípravy budoucích učitelů je praxe.

V Estonsku jsme se zase setkali s velmi originálním přístupem k výuce – co-teachingu, kdy na výuce určitého tématu spolupracuje více učitelů. A jde i o učitele různých předmětů, k učitelům odborných předmětů se připojují učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a tak se přirozeně propojují poznatky a vědomosti, které žáci potřebují.

Další informace najdete v prezentaci

 

Veřejná knihovna v Helsinkách – má i prostory pro studium, připojení k internetu, dílny, slouží i pro setkávání, byla plná života i v neděli večer.
Učitel leteckých mechaniků u simulátoru. Rozhovor s ním byl velmi inspirativní, mimo jiné jsme mluvili u výuce žáků s velmi rozdílnou úrovní poznání.
Vánoční dekorace v jídelně školy, která slouží především dospělým – umožňuje další vzdělání a návštěvu různých kurzů. Ve Finsku mají všichni možnost zvýšit si vzdělání kdykoliv během života, pokud chtějí. Stát to velmi podporuje.
Výuka počítačových dovedností zájemcům jakéhokoli věku. Mimo jiné jsme se ale dozvěděli, že každý žák škol v Helsinkách má od města k dispozici notebook, který používá ve škole i doma.
Centrum informatiky a robotiky, které slouží školám v okolí. Lektoři z tohoto centra školí učitele v nových technologiích, připravují workshopy pro žáky, spolupracují se školami a na základě jejich potřeb pro ně připravují program, půjčují školám pomůcky atd.
Odpočinková a přestávková místnost na střední odborné škole v Helsinkách – studenti si zde mohou odpočinout, hrát hry, pít kávu – což je pro Finy velmi typické, je zde přítomna dospělá osoba, která se studentům věnuje.
Posilovna, umístěná v krytu (kryty se ve Finsku stále budují, jsou součástí veřejných budov) – do posilovny mají po úvodním zaučení studenti i učitelé přístup kdykoli ve volném čase a zdarma.
Kontakty na psychologickou pomoc – ve škole jsou na mnoha viditelných místech plakáty s kontakty a fotografiemi osob ve škole, které mají na starosti pomoc studentům v různých životních situacích. Studenti se s nimi mohou setkat i mimo školu, mají na ně telefonický i mailový kontakt. Kromě živých osob zkouší škola zapojit i umělou inteligenci – robota, který se studenty komunikuje a snaží se odhalit případné vznikající problémy.
Knihovna a studovna na střední škole v Tallinnu. Školou v Tallinnu nás provázely dvě studentky – členky vedení studentské rady školy. Přitom popisovaly svůj život ve škole, bylo znát, že jsou na svou školu opravdu hrdé.
Květinový trh v Tallinnu – na začátku prosince