Home » Akce školy » OKRESNÍ KOLO Soutěže v anglickém jazyce 2020-2021

Pro uchazeče

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Dny otevřených dveří

  • Čtvrtek 10. 12. 2020
  • Úterý 12. 1. 2021
  • Pondělí 8. 2. 2021

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

OKRESNÍ KOLO Soutěže v anglickém jazyce 2020-2021

Stejně jako v minulých letech jsme organizátory okresního kola Soutěže v anglickém jazyce. Připravujeme ji na období v týdnu od 8. 2. 2021 do 12. 2. 2021.  Vzhledem k proticovidovým opatřením se v tomto školním roce bude soutěž konat distančním způsobem. O její finální podobě se v těchto dnech jedná a přesné informace zveřejníme v průběhu ledna 2021.

Distanční okresní kolo se pravděpodobně uskuteční prostřednictvím aplikace MS Teams. Očekáváme přítomnost žáka a zodpovědné osoby (kvůli případným technickým potížím) v místnosti na škole.

Témata kategorií IA, IB, IIA, IIB, IIIA a IIIC, dle typu školy:

ZŠ I.A 
(do 7. roč. ZŠ):
1/ My free time activities
2/ Housing and living
3/ Food and drinks
4/ My friends and family
5/ Transport (cars, buses, trains)     

ZŠ II.A (8. a 9. ročník ZŠ):
1/ My cultural life (concerts, theatres, cinema,…)
2/ Young people and sport
3/ Housing and living
4/ Free time activities
5/ Fashion and clothing
6/ Healthy lifestyle
7/ Transport and travelling
8/ School and education

VG I.B (víceletá gymnázia odpovídající do 7. roč. ZŠ):
1/ My free time activities
2/ Housing and living
3/ Food and drinks
4/ My friends and family
5/ Transport (cars, buses, trains)     

VG II.B (víceletá gymnázia odpovídající 8. a 9. ročníku ZŠ):
1/ My cultural life (concerts, theatres, cinema,…)
2/ Young people and sport
3/ Housing and living
4/ Free time activities
5/ Fashion and clothing
6/ Healthy lifestyle
7/ Transport and travelling
8/ School and education

G III.A kategorie (1. – 3. ročník gymnázií max.20 let):

1/ Healthy lifestyle
2/ Housing and living
3/ My future career
4/ The environmental problems
5/ School and education
6/ Importance of learning foreign languages
7/ My shopping
8/ Transport and travelling

SOŠ III.C kategorie (1. – 3. ročník středních odborných škol max.20 let):
1/ Healthy lifestyle
2/ Housing and living
3/ My future career
4/ The environmental problems
5/ School and education
6/ Importance of learning foreign languages
7/ My shopping
8/ Transport and travelling

Projekty EU

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol