Pro uchazeče

na naší škole již proběhly. Ale pokud máte zájem, můžete si domluvit návštěvu.

Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Ústní maturitní zkoušky

V týdnu od 15. do 18. června skládali studenti třídy 4.VS (oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost) ústní maturitní zkoušku. Pro oba obory se jednalo o zkoušku z českého a anglického jazyka. Maturanti oboru veřejnosprávní činnost pak prokazovali znalosti z práva a veřejné správy, maturanti oboru sociální činnost z předmětů sociální politika a služby, sociální péče a pedagogika. (Pokračování textu…)

Výsledky přijímacího řízení 2020

Výsledky najdete zde.

Studenti při covid-19 pomáhali v domovech seniorů

Studenti oboru sociální činnost a praktická sestra nezůstali lhostejní k situaci, která při covid-19 v ČR vznikla. Rozdělili si směny, ušili roušky a ochotně se zapojili do dobrovolnické činnosti především v domovech seniorů a nemocnicích, ale i při šití roušek a pomoci jednotlivcům, kteří jejich pomoc potřebovali.

Všem těmto studentům patří velký dík, že našli odvahu a vyrazili do první linie v této nelehké době. Prošli těžkou životní zkouškou. Překonali v sobě strach z možné nákazy sebe i blízkých, studenti oboru sociální činnost zvládli skvěle i  přímou péči o klienty, která není náplní jejich oboru, povýšili potřeby druhých nad potřeby své. Pečovali o nemocné, starali se o seniory i hlídali děti zaměstnancům domova seniorů, aby se mohli věnovat naplno své práci. Každý zkrátka pomáhal, jak nejlépe mohl. A nutno podotknout, že to vše v době, kdy se většina z nich zároveň připravovala na maturitní zkoušky. (Pokračování textu…)

Termíny maturitních zkoušek

Termíny praktických zkoušek, didaktických testů a ústních zkoušek.

Rozpisy studentů u ústní maturitní zkoušky

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2019/2020

  • Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
  • Vyhláška MŠMT č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

Termín jednotné přijímací zkoušky je jen jeden: 8. června 2020 od 8:00.

Uchazeč koná zkoušku na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Čas konání jednotné zkoušky je prodloužený – test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut. Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky oběma školám, na které uchazeč podal přihlášku, do 15. června 2020.

Školou zveřejněná kritéria přijímacího řízení se nemění.

Termíny pro školní přijímací zkoušku (platí jen pro obor Asistent zubního technika):

  1. termín: 4. června 2020
  2. termín: 5. června 2020

(Pokračování textu…)

Projekty EU

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus.

Projekt Vzděláním ke kvalitě II je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy

Katalog škol