Dny otevřených dveří
  • Středa 12. 12. 2018
  • Čtvrtek 10. 1. 2019
  • Pondělí 28. 1. 2019
  • vždy od 14 do 17 hodin
Rozhodujete se, který obor naší školy si vybrat?

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Přispěli jsme k rekordu

Na  28.10.2018 je při příležitosti oslav 100. výročí založení republiky vyhlášen Český den s českými vlajkami. Vystavením 317 státních vlajek, které všichni studenti naší školy vlastnoručně vyrobili, se tak i naše SOŠ a SZŠ zapojila do pokusu o vytvoření rekordu a zároveň si připomenula významné výročí. Z druhé strany vlajky pak studenti napsali přání naší republice do dalších let.

 

 

(Pokračování textu…)

Zvládáme právo i prakticky

Studenti oboru veřejnosprávní činnost se při výuce maturitního předmětu právo učí nejen teoretické znalosti, ale i orientovat se v zákonech, řešit právních kauzy či psát právní písemnosti. Od září se již naučili napsat plnou moc, závěť a smlouvy kupní, darovací, o zhotovení věci na zakázku, o přepravě, o úschově a zprostředkovatelskou. Dnes  psali smlouvu o nájmu bytu a smlouvu příkazní. Tyto dovednosti se jim jak sami říkají v životě určitě budou hodit. (Pokračování textu…)

Volby do školské rady

Termín voleb: 8. 11. 2018

Místo: Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace, Černoleská 1997, 256 01 Benešov

Lhůta pro podávání návrhů kandidátů: do 24. 10. v ředitelně školy

(Pokračování textu…)

Ředitelské volno 2. 11. 2018

Na pátek 2. 11. vyhlašuje ředitelka školy volno z provozních důvodů.

Třídní schůzky 8. 11. 2018

Dne 8. 11. 2018 od 16 hodin proběhne v jídelně školy členská schůze SRP SOŠ a SZŠ Benešov. Součástí bude přednesení zprávy o hospodaření spolku a schválení výše členských příspěvků.

Poté následují třídní schůzky v kmenových učebnách. Současně proběhnou i volby do školské rady.

Projekt

Projekt Vzděláním ke kvalitě je spolufinancován Evropskou unií.

Sociální partner školy