fbpx
Pro uchazeče

Přijímací řízení 2022

Byly aktualizovány podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Zřizovatel školy

Logo školy

Škola udržitelného rozvoje

Certifikat

Sraz absolventů VS a SC po 2 letech

V pátek 2.září se konal sraz absolventů oboru veřejnosprávní činnost a sociální činnost, kteří maturovali v roce 2020. I když se sešla jen pouhá polovina, přesto o dobrou náladu nouze nebyla. Někteří mají za sebou úspěšně již 2 roky studia na VŠ (Právnická fakulta Západočeské univerzity, ČZÚ Praha – provozně ekonomická fakulta, UJEP Ústí nad Labem – fyzioterapie, Teologická fakulta UK-obor sociální a charitativní činnost, Filosofická fakulta ZČU, Jihočeská univerzita – sociální a charitativní práce, VOŠ pedagogická a sociální Praha,..), někteří pracují (u Policie ČR, u okresního soudu jako zapisovatelka, u Smartwings jako letuška, v České spořitelně jako osobní bankéřka, ve školní družině jako vychovatelka, ve škole jako asistentka pedagoga, ve stavební firmě jako asistentka ředitele, ve společnosti Všeobecný lékař jako administrativní pracovnice,..) a dvě absolventky jsou na mateřské dovolené. Setkání bylo krásné a krásné bylo hlavně zjištění, jak skvělé uplatnění na školách i v praxi naši absolventi našli a jak hezky vzpomínají na naši školu. Hodně štěstí všem.

Sraz absolventů oboru veřejnosprávní činnost

V sobotu 27. srpna se na srazu setkali absolventi oboru veřejnosprávní činnost, kteří úspěšně maturovali v roce 2021. Studují veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě, bezpečnostní managment na VŠ Ambis, sociální práci a veřejnou správu na Jihočeské univerzitě, sociální práci na UK, veřejnou správu na Metropolitní univerzitě a speciální pedagogiku na VOŠ sociálně právní v Praze.  Ti, kteří ve studiu pokračovat nechtěli, pracují například u Policie ČR či v administrativě. Na léta strávená v naší škole vzpomínali velmi pěkně a pochvalovali si, že jsou po odborné stránce výborně připraveni a vědomosti nabyté na střední jim pomáhají úspěšně zvládat zápočty i zkoušky a být premianty mezi spolužáky. (Pokračování textu…)

Maturitní zkoušky – září

Rozpis žáků u maturitní zkoušky – 9. 9. 2022

Adaptační kurz pro první ročníky

Adaptační kurz proběhne v termínu od 12. 9. 2022 – 14. 9. 2022.

V přiloženém dokumentu najdete seznam potřebných věcí a další údaje.

Adaptační kurz 2022

Posezení na závěr školního roku

Studenti 2. ročníku oboru veřejnosprávní činnost se na závěr školního roku společně sešli, přátelsky poseděli a sdělili si plány na prázdniny. Studenti budou během prázdnin nejen relaxovat a poznávat české i zahraniční destinace, ale většina se chystá strávit několik týdnů na brigádách. Všem žákům i absolventům naší školy přejeme krásné prázdniny a mnoho pěkných zážitků. (Pokračování textu…)

Projekty EU

Škola získala akreditaci v programu Erasmus+, díky níž bude moci pořádat odborné stáže a kurzy v zahraničí pro žáky i učitele.

Projekt Profesní rozvoj učitelů a rozvoj odborné výuky Střední odborné školy a Střední zdravotnické školy Benešov je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Učitelé školy díky němu absolvují kurzy a odborné stáže v zahraničí.

Projekt Do Evropy na zkušenou je financován z programu Evropské unie Erasmus Plus. Žáci školy díky němu absolvovali zahraniční odborné stáže v Londýně a Dublinu.

Naše škola se stala partnerem projektu Středočeského kraje: Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje.

Logo IKAP

 

Ve škole probíhá Doučování žáků škol – jako realizace národního plánu obnovy.

Škola je partnerem projektu DIGI učitel – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/001235

Sociální partner školy

Katalog škol